Kết quả nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2019 và đề tài NCKH SV năm 2019

266

Kết quả nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2019 và đề tài NCKH SV năm 2019 của Khoa Nông học

GV-12. Biên tổng hợp kết quả nghiệm thu đề tài

TRÍCH BIÊN BẢN TỔNG HỢP NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

 Theo quyết định số: 993/QĐ/ĐHNL-KHCN ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019 Khoa Nông học

Hôm nay vào lúc 7giờ 30 ngày 09 tháng 12 năm 2019 tại phòng POHE Khoa Nông học, đã tiến hành tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019

Hội đồng nghiệm thu gồm có:

STT Họ và tên, chức danh Nhiệm vụ trong Hội đồng
1 PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng Khoa Chủ tịch hội đồng
2 ThS. Lê Khắc Phúc, Trợ lý khoa học Thư ký hội đồng
3 GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa, Trưởng Bộ môn Ủy viên hội đồng
4 PGS.TS. Trần Thị Lệ, Giảng viên cao cấp Ủy viên hội đồng
5 PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi, Trưởng Bộ môn Ủy viên hội đồng

Kết qủa đánh giá:

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Xếp loại
1 Điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm rơm tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ThS. Lê Thị Thu Hường Tốt
2 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho hạt giống hành lá (hành hoa) tại thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế ThS. Lê Khắc Phúc Xuất sắc
3 Nghiên cứu khả năng khống chế nhện đỏ Tetranychus urticae Koch hại sắn của bọ rùa đen nhỏ Stethorus punctillum Weise trong nhà lưới ThS. Nguyễn Thị Giang Xuất sắc
4 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa xác nhận và lúa thương phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP tại Quảng Ngãi GS.TS. Trần Đăng Hòa Xuất sắc
5 Nghiên cứu tạo nguồn vật liệu khởi đầu trong nhân giống in vitro cây hoa dạ yến thảo (Petunia hybrida L.) ThS. Dương Thanh Thủy Xuất sắc
6 Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của ngô lai HQ2000 TS. Nguyễn Trung Hải Tốt
7 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến nhân giống hồ tiêu giâm hom tại tỉnh Thừa Thiên Huế KS. Nguyễn Thị Hoài Xuất sắc
8 Ảnh hưởng của auxin (IAA, IBA, NAA) đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc L14 tại Thừa Thiên Huế KS. Phùng Lan Ngọc Xuất sắc
9 Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện quy trình trồng dưa lưới bằng phương pháp bán thủy canh nhỏ giọt ThS. Nguyễn Văn Quy Xuất sắc
10 Nghiên cứu một số giống cà chua nhập nội tại tỉnh Thừa Thiên Huế TS. Hoàng Hải Lý Xuất sắc
11 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ hữu cơ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây hành tăm tại tỉnh Thừa Thiên Huế ThS. Trần Thị Ánh Tuyết Xuất sắc
12 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương được canh tác hữu cơ ở Thừa Thiên Huế TS. Trần Thị Xuân Phương Xuất sắc
13 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến cây hoa Mai địa thảo kép trồng trong chậu tại thành phố Huế. ThS. Đỗ Đình Thục Xuất sắc

Biên bản được ký vào hồi 16 giờ 35 cùng ngày./.

SV-12. Biên tổng hợp kết quả nghiệm thu đề tài

TRÍCH BIÊN BẢN TỔNG HỢP NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP SINH VIÊN NĂM 2019

 Theo quyết định số: 993/QĐ/ĐHNL-KHCN ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp sinh viên năm 2019 Khoa Nông học

Hôm nay vào lúc 7giờ 30 ngày 06 tháng 12 năm 2019 tại phòng Đa chức năng Khoa Nông học, đã tiến hành tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH cấp sinh viên năm 2019

Hội đồng nghiệm thu gồm có:

STT Họ và tên, chức danh Nhiệm vụ trong Hội đồng
1 PGS.TS. Lê Như Cương, Phó Trưởng Khoa Chủ tịch hội đồng
2 ThS. Lê Khắc Phúc, Trợ lý khoa học Thư ký hội đồng
3 TS. Nguyễn Quang Cơ, Giảng viên Ủy viên hội đồng
4 ThS. Trần Minh Quang, Giảng viên Ủy viên hội đồng
5 TS. Lã Thị Thu Hằng, Nghiên cứu viên Ủy viên hội đồng

Kết qủa đánh giá:

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Xếp loại
1 Nghiên cứu thử nghiệm phân bón lá sinh học chiết xuất từ rong biển thu thập tại  tỉnh Thừa Thiên Huế trong sản xuất rau xà lách hữu cơ Lê Phước Duy Phương Xuất sắc
2 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất cây dưa lưới trên một số mô hình trồng áp dụng cho hệ thống bán thủy canh nhỏ giọt Bùi Khắc Duy Khá
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón kali tới  khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây dưa lưới trên mô hình bán thủy canh nhỏ giọt Trần Thị Kim Chi Khá
4 Đánh giá ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến tình hình sinh trưởng và sâu bệnh hại của cây hành giống tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế Nguyễn Thế Hà Xuất sắc
5 Nghiên cứu hiệu lực phòng trừ của chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae đối với nhện đỏ Tetranychus urticae Koch gây hại trên cây hoa hồng. Hoàng Văn Nam Xuất sắc
6 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế của một số giống hoa Hướng Dương lùn trồng chậu tại Thừa Thiên Huế Hoàng Thị Nguyệt Tốt
7 Nghiên cứu phương pháp tiêm thuốc potassium phosphonate cho cây hồ tiêu để phòng trừ bệnh chết nhanh trong điều kiện nhà lưới Dương Thị Thu Trang Tốt
8 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trong vụ Xuân 2019 tại phường Xuân Phú, Thừa Thiên Huế. Nguyễn Thị Xuân Thu Tốt
9 Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng giống và giá thể đến sinh trưởng và năng suất của rau muống mầm Trần Thị Hạnh Khá
10 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ Humic đến năng suất của cây cải cầu vồng (Beta vulgaris) trong vụ Hè Thu 2019 tại Thừa Thiên Huế Nguyễn Ngọc Lâm Tốt

Biên bản được ký vào hồi 16giờ 40 phút cùng ngày./.