THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ PHÒNG CHỐNG MỐI VÀ DIỆT TRỪ CÔN TRÙNG, ĐỘNG VẬT GÂY HẠI

145

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
KHOA NÔNG HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TÀO NGẮN HẠN

Tên chương trình: Phòng chống mối và diệt côn trùng, động vật gây hại
Thời gian: 2 tuần

Nội dung:

  • Phương pháp phòng trừ mối, mọt
  • Phương pháp phòng trừ ruồi, muỗi, kiến, gián, bọ ba khoang, bọ xít hút máu, rệp giường… (tập trung một số loài quan trọng trong công tác khử trùng nhà, kho, khách sạn, nhà hàng, tàu bè…).
  • Phương pháp phòng trừ chuột hại và 1 số động vật khác (rắn, rết…).

Đơn vị tổ chức: Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế
Cấp chứng nhận: Do Trường Đại học Nông Lâm cấp
Kinh phí đào tạo: Do học viên chi trả

Khai giảng: Lớp học được khai giảng hàng tháng

Đăng ký: Học viên đăng ký trực tiếp tại Khoa Nông học, điện thoại 0234 3525544  DĐ: 0914058435 hoặc Email: nguyenthidung@huaf.edu.vn