Danh mục Quy trình công nghệ tính đến năm 2019

143

Danh mục Quy trình công nghệ tính đến năm 2019

Tổng hợp danh mục QTCN

TT Đơn vị Tên sản phẩm, quy trình công nghệ Tác giả chính (+ điện thoại, email)
1 KNH Quy trình chế biến chè dây TS. Nguyễn Hồ Lam
2 KNH Quy trình thủy canh ThS. Nguyễn Văn Quy
3 KNH Quy trình canh tác NN hữu cơ PGS.TS. Trần Đăng Hòa
4 KNH Quy trình canh tác NN theo TC VietGap PGS.TS. Trần Đăng Hòa
5 KNH Quy trình trồng dưa lưới ThS. Nguyễn Văn Quy
6 KNH Quy trình nhân giống in vitro cây hoa chuông TS. Lã Thị Thu Hằng
7 KNH Chế phẩm Pseudomonas phòng trừ bệnh chết nhanh hồ tiêu PGS.TS. Trần Thị Thu Hà
8 KNH Quy trình trồng hoa hướng dương phục vụ du lịch nông nghiệp TS. Nguyễn Văn Đức
9 KNH Quy trình trồng và chăm sóc ớt hữu cơ TS. Nguyễn Văn Đức
10 KNH Quy trình trồng ngô nếp an toàn TS. Nguyễn Văn Đức
11 KNH Quy trình trồng và chăm sóc hành tím theo tiêu chuẩn Vietgap TS. Nguyễn Văn Đức
12 KNH Quy trình trồng ớt hữu cơ dưới tán rừng TS. Nguyễn Văn Đức
13 KNH Quy trình chế biến sữa ngô nếp an toàn TS. Nguyễn Văn Đức
14 KNH Quy trình chế biến các sản phẩm ớt (Muối ớt, ớt muối chua, ớt muối măng, tương ớt). TS. Nguyễn Văn Đức
15 KNH Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ TS. Thu Thủy, TS. Văn Đức
16 KNH Quy trình canh tác chè dây TS. Nguyễn Hồ Lam
17 KNH Quy trình nhân giống chè dây bằng hạt, cành, invitro TS. Nguyễn Hồ Lam
18 KNH Quy trình canh tác gấc hữu cơ Ts. Nguyễn Đình Thi
19 KNH Quy trình sản xuất NN theo TC VietGap (nhiều loại cây trồng) GS. Trần Đăng Hòa, ThS Lê Khắc phúc. ĐT 0906530397. Trandanghoa@huaf.edu.vn
20 KNH Quy trình sản xuất chè vằng khô TS. Nguyễn Hồ Lam
21 KNH Quy trình sản xuất chè vằng túi lọc TS. Nguyễn Hồ Lam
22 KNH Quy trình sản xuất cao lá vằng TS. Nguyễn Hồ Lam (0196.292.135; nguyenholam@huaf.edu.vn)
23 KNH Quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu PGS.TS. Nguyên Vĩnh Trường (0384389175, nvinhtruong@huaf.edu.vn)
24 KNH Quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết chậm hồ tiêu PGS.TS. Nguyên Vĩnh Trường (0384389175, nvinhtruong@huaf.edu.vn)
25 KNH Quy trình Quản lý bệnh héo chết nhanh vi khuẩn hại gừng PGS.TS. Nguyên Vĩnh Trường, TS. Trần Thị Nga (0384389175, nvinhtruong@huaf.edu.vn)
26 KNH Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất PGS.TS. Nguyên Vĩnh Trường (0384389175, nvinhtruong@huaf.edu.vn)
27 KNH Quy trình sản xuất rau các loại (cải, hành, rau muống, mồng tơi, rau húng, xà lách…) theo TC VietGap PGS.TS. Nguyên Vĩnh Trường và CS (0384389175, nvinhtruong@huaf.edu.vn)
28 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất hành lá an toàn Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa. ĐT 0906530397, email trandanghoa@huaf.edu.vn
29 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất dưa chuột an toàn
30 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất rau dền an toàn
31 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất rau thơm an toàn
32 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất rau kiệu an toàn
33 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất rau xà lách an toàn
34 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất rau cải xanh an toàn
35 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất cà tím an toàn
36 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất rau ớt an toàn
37 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất hành lá an toàn
38 KNH Quy trình thu hoạch, sơ chế, đóng gói rau chất lượng cao an toàn
39 KNH Quy trình sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
40 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất rau cải xanh an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa. ĐT 0906530397, email trandanghoa@huaf.edu.vn
41 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất rau xà lách an toàn trong nhà lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP
42 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất rau dền an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP
43 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất rau kiệu an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP
44 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất dưa chuột trong nhà lưới an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP
45 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất cà tím trong nhà lưới an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP
46 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất hành lá an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP
47 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất rau thơm (húng lũi) an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP
48 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất giống HT1 cấp xác nhận 1 và 2 Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Lê Như Cương; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Nguyễn Thị Giang. ĐT 0906530397, email trandanghoa@huaf.edu.vn
49 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất giống BT7 cấp xác nhận 1 và 2
50 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất thương phẩm giống lúa HT1
51 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất thương phẩm giống lúa BT7
52 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất giống ớt đạt tiêu chuẩn VietGAP
53 KNH Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, chế biến ớt đạt tiêu chuẩn VietGAP
54 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa HT1 cấp xác nhận Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Hoàng Đông;
55 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa BT7 cấp xác nhận
56 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa HT1 an toàn chất lượng cao
57 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa BT7 an toàn chất lượng cao
58 KNH Quy trình chế biến và đóng gói sản phẩm gạo an toàn Trần Đăng Hoà; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Đăng Khoa
59 KNH Quy trình quản lý tổng hợp bệnh rụng lá cao su Corynespora (Corynespora cassiicola (Berk. & M.A. Curtis) C.T. Wei) tại tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Khắc Phúc, Trần Đăng Hoà, Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trần Phương Đông, Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Kim Toản
60 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa Bắc thịnh cấp xác nhận Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Đăng Hoà, Trần Đăng Tuấn Vũ
61 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa  HY198 cấp xác nhận
62 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa Bắc thịnh thương phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP
63 KNH Quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa HY198 thương phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP
64 KNH Quy trình kỹ thuật nhân nuôi và thả bọ đuôi kìm phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa tại Bình Định Trần Đăng Hòa, Lê Khắc
Phúc, Trần Thị Hoàng Đông,
65 KNH Quy trình nhân giống in vitro cây hoa Chuông TS. Lã Thị Thu Hằng: 0979626691l lathithuhang@huaf.edu.vn
66 KNH Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa chuông thương phẩm TS. Lã Thị Thu Hằng: 0979626691l lathithuhang@huaf.edu.vn
67 KNH Quy trình nhân giống in vitro cây hoa cúc TS. Lã Thị Thu Hằng: 0979626691l lathithuhang@huaf.edu.vn
68 KNH Quy trình nhân giống in vitro cây Chè dây TS. Lã Thị Thu Hằng: 0979626691l lathithuhang@huaf.edu.vn
69 KNH Quy trình kỹ thuật nhân giống cây Thanh Trà TS. Lã Thị Thu Hằng: 0979626691l lathithuhang@huaf.edu.vn
70 KNH Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Măng tây TS. Lã Thị Thu Hằng: 0979626691l lathithuhang@huaf.edu.vn
71 KNH Quy trình nhân giống in vitro cây Vanilla ThS. Trần Thị Triêu Hà; 0946977111; tranthitrieuha@huaf.edu.vn
72 KNH Quy trình nhân giống in vitro cây Mía ThS. Trần Thị Triêu Hà; 0946977111; tranthitrieuha@huaf.edu.vn
73 KNH Quy trình nhân giống in vitro cây Chuối ThS. Trần Thị Triêu Hà; 0946977111; tranthitrieuha@huaf.edu.vn
74 KNH Quy trình nhân giống in vitro cây Dạ yên thảo ThS. Dương Thanh Thủy: 0919285010; duongthanhthuy@huaf.edu.vn
75 KNH Quy trình nhân giống in vitro cây hoa lan Hồ Điệp ThS. Dương Thanh Thủy: 0919285010; duongthanhthuy@huaf.edu.vn
76 KNH Quy trình nhân giống in vitro cây Dứa ThS. Dương Thanh Thủy: 0919285010; duongthanhthuy@huaf.edu.vn
77 KNH Áp dung tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh cây Thanh trà nhằm nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất hàng hóa TS. Nguyễn Tiến Long; 0962233160; nguyentienlong@huaf.edu.vn
78 KNH Tư vấn, thiết kế, lắp đặt các hệ thống tiết kiệm nước có ứng dụng công nghệ tự động hóa. TS. Nguyễn Tiến Long; 0962233160; nguyentienlong@huaf.edu.vn
79 KNH Tư vấn, thiết kế, quy hoạch vườn, trang trại TS. Nguyễn Tiến Long; 0962233160; nguyentienlong@huaf.edu.vn
80 KNH Quy trình sản xuất lạc TK10 kháng bệnh héo xanh vi khuẩn, năng suất cao PGS.TS. Lê Như Cương; 0914242922; lecuong@huaf.edu.vn
81 KNH Quy trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn có ích bacillus PGS.TS. Lê Như Cương; 0914242922; lecuong@huaf.edu.vn
82 KNH Quy trình ứng dụng chế phẩm bacillus trong sản xuất lạc PGS.TS. Lê Như Cương; 0914242922; lecuong@huaf.edu.vn
83 KNH Quy trình sử dụng nano bạc hạn chế bệnh héo rũ gốc mốc trắng lạc PGS.TS. Lê Như Cương; 0914242922; lecuong@huaf.edu.vn
84 KNH Quy trình thủy canh TS. Nguyễn Văn Quy; 0905337564; nguyenvanquy@huaf.edu.vn
85 KNH Quy trình trồng dưa lưới TS. Nguyễn Văn Quy; 0905337564; nguyenvanquy@huaf.edu.vn
86 KNH Các quy trình sản xuất giống (ghép/giâm) gấc PGS.TS. Nguyễn Đình Thi; 0914239513; nguyendinhthi@huaf.edu.vn
87 KNH Quy trình canh tác chanh leo PGS.TS. Nguyễn Đình Thi; 0914239513; nguyendinhthi@huaf.edu.vn
88 KNH Quy trình canh tác dược liệu Địa liền PGS.TS. Nguyễn Đình Thi; 0914239513; nguyendinhthi@huaf.edu.vn
89 KNH Quy trình canh tác gấc hữu cơ PGS.TS. Nguyễn Đình Thi; 0914239513; nguyendinhthi@huaf.edu.vn
90 KNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG SEN LẤY HẠT ĐẠT TIÊU CHUẨN VIETGAP Lê Khắc Phúc. 0912121362. lekhacphuc@huaf.edu.vn
91 KNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỊCH HẠISEN Lê Khắc Phúc. 0912121362. lekhacphuc@huaf.edu.vn
92 KNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG SEN LẤY HẠT  PHỤC VỤ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT SEN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP Lê Khắc Phúc. 0912121362. lekhacphuc@huaf.edu.vn
93 KNH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ONG Tetrastichus brontispae TRỪ BỌ DỪA PHÙ HỢP VỚI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG Lê Khắc Phúc, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Hoàng Đông, Nguyễn Thị Giang. 0912121362. lekhacphuc@huaf.edu.vn
94 KNH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ONG Tetrastichus brontispae PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN NÔNG HỘ TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG Lê Khắc Phúc, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Hoàng Đông, Nguyễn Thị Giang. 0912121362. lekhacphuc@huaf.edu.vn
95 KNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG RAU MÁ HỮU CƠ ĐẠT TIÊU CHUẨN HỮU CƠ QUỐC TẾ Lê Khắc Phúc. 0912121362. lekhacphuc@huaf.edu.vn
96 KNH QUY TRÌNH TƯ VẤN VÀ CHỨNG NHẬN TRONG SẢN XUẤT RAU QUẢ HỮU CƠ THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ – ACT Lê Khắc Phúc. 0912121362. lekhacphuc@huaf.edu.vn
97 KNH QUY TRÌNH TƯ VẤN VÀ CHỨNG NHẬN TRONG SẢN XUẤT RAU QUẢ ĐẠT TIÊU CHUẨN VIETGAP (TCVN 11892-1:2017) Lê Khắc Phúc. 0912121362. lekhacphuc@huaf.edu.vn
98 KNH QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG, TRỒNG VÀ CHĂM SÓC VẢ ĐỎ THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP Lê Khắc Phúc, Hồ Công Hưng. 0912121362. lekhacphuc@huaf.edu.vn
99 KNH QUY TRÌNH TRỒNG, CẢI TẠO VÀ CHĂM SÓC VƯỜN CÂY ĂN QUẢ ĐẠT TIÊU CHUẨN VIETGAP Lê Khắc Phúc, Hồ Công Hưng. 0912121362. lekhacphuc@huaf.edu.vn
100 KNH Quy trình kỹ thuật canh tác và bảo quản dưa lấy hạt PGS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa; 0914546204; hoangthithaihoa@huaf.edu.vn
101 KNH Quy trình sử dụng phân bón và tưới nước tiết kiệm giảm phát thải khí nhà kính trên cây lúa PGS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa; 0914546204; hoangthithaihoa@huaf.edu.vn
102 KNK Quy trình sử dụng phân bón giảm phát thải khí nhà kính trên cây rau xà lách PGS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa; 0914546204; hoangthithaihoa@huaf.edu.vn
103 KNH Quy trình sản xuất phân hữu cơ chứa Silic cao từ phụ phẩm nông nghiệp PGS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa; 0914546204; hoangthithaihoa@huaf.edu.vn
104 KNH Quy trình sản xuất phân hữu cơ khoáng PGS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa; 0914546204; hoangthithaihoa@huaf.edu.vn
105 KNH Quy trình sản xuất giá thể trồng rau và hoa PGS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa; 0914546204; hoangthithaihoa@huaf.edu.vn
106 KNH Quy trình canh tác cây hoa dã yên thảo ThS.Đỗ Đình Thục, 0914094406; dodinhthuc@huaf.edu.vn
107 KNH Quy trình canh tác cây hoa đồng tiền trồng chậu ThS.Đỗ Đình Thục, 0914094406; dodinhthuc@huaf.edu.vn
108 KNH Quy trình canh tác cây hoa mai địa thảo ThS.Đỗ Đình Thục, 0914094406; dodinhthuc@huaf.edu.vn