Khoa Nông học – Thông tin quảng bá tuyển sinh năm 2020

60

Thông tin quảng bá tuyển sinh Đại học năm 2020.

Livestream QBTS Khoa Nông học: Giới thiệu các ngành học của Khoa và giao lưu với doanh nghiệp

Số 10.- Khoa học cây trồng 7620110- Bảo vệ thực vật 7620112- Nông học 7620109- Nông nghiệp công nghệ cao 7620118- Sinh học ứng dụng 7420203

Người đăng: Trường Đại Học Nông Lâm, Đại học Huế vào Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020