Lý lịch khoa học Th.S Lê Thị Hương Xuân

0
42

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Lê Thị Hương Xuân                     Ngày sinh:08/06/1983

Chức danh: Giảng viên                                   Trình độ: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Bộ môn Sinh lý-Sinh hóa, khoa Nông học

Điện thoại liên lạc: 01219117774                   Fax:

Email: lehuongxuan8683@gmail.com

 

II. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường đại học Khoa học, Đại học Huế

Sinh học

2005

Thạc sĩ

Trường đại học James Cook, Australia

Quản lý tài nguyên

2012

III. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

11/2005-11/2006

Khoa Nông học, ĐH Nông Lâm Huế

Tập sự giảng dạy môn Sinh thái môi trường

12/2006-3/2010

Khoa Nông học, ĐH Nông Lâm Huế

Giảng dạy chính thức môn Sinh thái môi trường

4/2010-3/2012

Trường đại học James Cook, Australia

Đi học thạc sĩ

4/2012-Nay

Khoa Nông học, ĐH Nông Lâm Huế

Giảng dạy môn Sinh thái môi trường

IV. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

4.1

Các công trình nghiên cứu khoa học

Cơ quan tài trợ

Vài trò

Thời gian thực hiện

1

Tìm hiểu hoạt lực của vi khuẩn hiếu khí cố định nitrogen sống tự do trong đất canh tác nội đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐH Khoa Học Huế

Chủ trì

2004-2005

2

Tìm hiểu hoạt lực của một số vi sinh vật có ích (vi khuẩn cố định nitrogen, vi khuẩn và nấm mốc phân giải lân khó tan) trong đất canh tác nội đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ GD& ĐT

Chủ trì

2005

3

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chính cho cây ngô rau ở Thừa thiên Huế

Bộ GD&ĐT

Thành viên

2008-2009

4

Bước đầu phân lập và đánh giá một số chủng vi khuẩn nốt sần cộng sinh trên rễ lạc ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ GD&ĐT

Thành viên

2009-2010

5

Nghiên cứu hàm lượng silic trong các loài thực vật khác nhau ở vùng nhiệt đới Papua New Guinea và liên hệ vai trò của thực vật đối với chu trình silic và quá trình phong hóa trong tự nhiên.

Trường ĐH James Cook

Chủ trì

2011

4.2

Các giáo trình và sách chuyên khảo

Giáo trình/Sách

Năm xuất bản

4.3

Bài báo khoa học:

Loại công bố

Năm công bố

Xếp hạng

1

Phạm Thị Ngọc Lan, Lê Thị Hương Xuân. Tìm hiểu vi khuẩn cố định nitơ sống tự do trong đất canh tác bạc màu ở Thừa Thiên Huế. Báo cáo khoa học hội thảo toàn quốc Đa dạng Sinh học Việt Nam. Hà Nội, tr.120-125.

Bài báo

2005

Quốc gia

2

Trần Thị Xuân An, Nguyễn Bá Hai, Lại Viết Thắng, Trần Thị Xuân Phương, Lê Thị Hương Xuân, Trương Thị Diệu Hạnh. Bước đầu phân lập và đánh giá một số chủng vi khuẩn nốt sần cộng sinh trên rễ lạc ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí nghiên cứu và phát triển , 2010 , Số:5 , Trang:75-80.                         

Bài báo

2010

Quốc gia

4.4

Hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học

Chuyên ngành

Năm bảo vệ

a)

Nghiên cứu sinh (tên NCS, tên đề tài hướng dẫn):

 

 

b)

Học viên cao học (tên học viên, đề tài hướng dẫn)

 

 

4.5

Kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học

01

Giảng dạy:

Môn học đảm nhận:

– Bậc đại học: Sinh thái và môi trường (NHOC 1052)

02

Hướng nghiên cứu khoa học:

  1. Nghiên cứu hoạt lực các vi sinh vật phân giải cellulose (nấm môc, xạ khuẩn, vi khuẩn) nhằm phân hủy các phế thải nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
  2. Nghiên cứu hoạt lực vi khuẩn cố định đạm sống tự do trong đất hoặc sống cộng sinh trên nốt sần cây bộ đậu nhằm tạo chế phẩm phân hữu cơ vi sinh bón cho cây trồng
  3. Sử dụng chế phẩm vi sinh EM (Effective microorganisms) biến rác thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ.
  4. Xác định, phân tích nấm mốc Aspergillus flavus và aflatoxin từ đất trồng lạc và lạc và phòng trừ bằng tác nhân sinh học.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here