DANH MỤC KẾT QUẢ ĐỀ TÀI CẤP SINH VIÊN NĂM 2021, KHOA NÔNG HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ

26

DANH MỤC KẾT QUẢ ĐỀ TÀI CẤP SINH VIÊN NĂM 2021, KHOA NÔNG HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ

TT Mã số Tên đề tài/nhiệm vụ Chủ nhiệm và thành viên đề tài
1 DHL2021-NH-SV-01 Đánh giá tình hình sâu hại đậu tương và hiệu lực phòng trừ của các loại thuốc BVTV NGUYỄN THỊ BÍCH NHƯ (KHCT52), LÊ NGỌC NHƯ QUỲNH (KHCT52), HÀ VĂN VŨ THẮNG (KHCT52),
LÊ ĐỨC TÀI (BVTV54),
2 DHL2021-NH-SV-02 Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn nội sinh trong cây lúa ở Thừa Thiên Huế HOÀNG THỊ NHƯ THỦY (SHƯD53); NGUYỄN DUY NHẬT (SHƯD53);
3 DHL2021-NH-SV-03 Đánh giá ảnh hưởng của nhện gié (Steneotarsonemus spinki Smiley) đến các giống lúa tại Thừa Thiên Huế NGUYỄN NGỌC THÀNH VINH (BVTV52); NGUYỄN HỮU NHẬT (BVTV52); TRƯƠNG ĐỨC LINH (BVTV53); CAO THỊ THÚY LÀI (BVTV53); NGUYỄN THỊ THU NHI (BVTV53)
4 DHL2021-NH-SV-04 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại giá thể hữu cơ đến năng suất, chất lượng giống dưa lê F1 Nhật Bản LÊ VĂN HÙNG KHCT 52; CAO THỊ THU HÀ (KHCT 52); LÊ VĂN ĐẠT (  KHCT 52); NGUYỄN THỊ HẰNG ( KHCT52
5 DHL2021-NH-SV-05 Nghiên cứu ảnh hưởng của bả bột cà phê đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của nấm sò (Pleurotus pulmonarius) tại Thừa Thiên Huế. ĐẶNG THỊ MỸ HẰNG (KHCT53) ; TÔN NỮ THỊ THU NHUNG(KHCT53) ; NGUYỄN QUANG SANG (KHCT53); NGUYỄN PHƯƠNG ÁNH MINH (KHCT53); NGUYỄN VIẾT THANH PHÚC (KHCT53)
6 DHL2021-NH-SV-06 Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu cho vi nhân giống Lan Kiếm (Cymbidium spp.) HUỲNH THẾ HƯNG (NH52); HOÀNG THANH PHƯƠNG (KHCT53), NGUYỄN VĂN THỊNH (KHCT53), NGUYỄN VĂN HƯNG (KHCT53), NGUYỄN VĂN BẢO (KHCT53)
7 DHL2021-NH-SV-07 Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí để quả đến năng suất, chất lượng dưa lưới. BÀN THỊ TRANG (KHCT 53);TRẦN THỊ BẢO VY (KHCT 53);     BÙI THỊ THU TUYỀN (KHCT53);NGUYỄN THỊ THÙY TRANG (KHCT53);  BÙI VIẾT LỘC (KHCT 53)