Nghiệm thu các dự án sản xuất thử nghiệm Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

295

Ngày 17.12.2018, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu các dự án Sản xuất thử nghiệm cấp trường năm 2017 – 2018, gồm các dự án: “Sản xuất thử nghiệp giống cá rô đầu vuông tại viện Nghiên cứu phát triển thuộc trường Đại học Nông Lâm Huế” do TS. Nguyễn Văn Dân chủ trì; “Sản xuất một số loại nấm ăn (nấm Sò, nấm Mộc nhĩ) và nấm dược liệu (nấm Vân Chi) tại trường Đại học Nông Lâm Huế” do ThS. Lê Thị Thu Hường chủ trì và “Sản xuất và thương mại hóa sản phẩm trà hoa sen Huế” do TS. Nguyễn Văn Huế chủ trì.

Các dự án đều đã thực hiện đầy đủ các nội dung dự án theo thuyết minh, đạt số lượng và chất lượng sản phẩm theo hợp đồng, có giá trị ứng dụng cao do đã thương mại tốt trên thị trường, được các công ty phối hợp sản xuất và kinh doanh. Đặc biệt, sản phẩm nấm đã đến thị trường các trường học trong tỉnh, sản phẩm trà Hoa Sen đã được đánh giá rất cao tại các Hội thảo quốc tế và trong nước về trà. Các sản phẩm này sẽ được mở rộng thị trường để tiếp cận nhiều hơn đến các đối tượng khách hàng khác nhau trong thời gian tới.

Một số hình ảnh các sản phẩm của các dự án:

 Sản phẩm trà Hoa Sen Huế

Sản phẩm trà Hoa Sen Huế

Sản phẩm nấm Vân chi

Sản phẩm nấm Sò

Các sản phẩm được tham gia triển lãm trong nước và quốc tế

Các sản phẩm được tham gia triển lãm trong nước và quốc tế

Hội đồng nghiệm thu các dự án