Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường và Sinh viên 2014

108
Ban chủ nhiệm Khoa xin thông báo đến quý Thầy/Cô kế hoạch nghiệm thu đề tài cấp trường và sinh viên năm 2014 như sau:
1.      Thời gian:
–  Đề tài cấp trường: từ 14h00 – 15h40 ngày 8/11/2014
–  Đề tài sinh viên:  từ 7h30 – 9h30 ngày 9/11/2014
(Thời gian báo cáo cụ thể của các đề tài ở file đính kèm)
2.      Địa điểm:
Hội đồng 1: Phòng thí nghiệm Bộ môn Hoa viên Cây cảnh
Hội đồng 2: Phòng thí nghiệm Bộ môn Khoa học Cây trồng
3.      Thành phần:
      Thành viên Hội đồng (theo quyết định đã gửi vào email cho các Thầy cô), Nhóm đề tài, Cán bộ giáo viên, sinh viên quan tâm.
4.      Quy định báo cáo:
Các nhóm đề tài chuẩn bị bài trình bày bằng powerpoint. Thời gian tối đa cho mỗi báo cáo là 20 phút (bao gồm 10 phút trình bày và 10 phút góp ý, thảo luận của Hội đồng).