Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài NCKH Sinh viên năm 2021

213

Thông báo kêu gọi các bạn sinh viên Khoa Nông học thành lập các nhóm nghiên cứu và đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm 2021.

Các nhóm từ 2-5 bạn, ưu tiên các nhóm liên kết các bạn từ năm 1 đến năm 3 để cùng nghiên cứu, ưu tiên các nhóm có đăng ký tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học trẻ các cấp.

Thời gian đăng ký từ nay đến ngày 7/8/2020. Các bạn gửi file đăng ký, email, sđt về địa chỉ email Lekhacphuc@huaf.edu.vn

Nhóm nào có thắc mắc cần hỗ trợ có thể gửi email qua địa chỉ lekhacphuc@huaf.edu.vn để được hỗ trợ và giải đáp.

Mẫu đề xuất kèm theo

MAU DE XUAT DT NCKH SV NAM 2021

2020_01_phu_luc_quy_dinh_sinh_vien_nckh_dhh