Nghiệm thu kết quả nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Huế

195

Chiều ngày 29/7/2020, lúc 14h00, tại Phòng họp số I.2. Đại học Huế đã tổ chức nghiệm thu nhóm nghiên cứu mạnh (Final assessment of strong research group). PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, chủ tịch hội đồng cùng các thành viên hội đồng đã tổ chức nghiệm thu nhóm NCM do GS.TS. Trần Đăng Hoà làm chủ trì.

“Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm hữu cơ, sinh học sản xuất nông nghiệp an toàn trong điều kiện biến đổi khí hậu”.

Một số hình ảnh trong quá trình nghiệm thu.