CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHCN TIỂU BAN KHOA NÔNG HỌC

168

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHCN TIỂU BAN KHOA NÔNG HỌC

–        Địa điểm: Khoa Nông học – trường Đại học Nông lâm Huế

–        Thời gian: 7h30 – 11h30 ngày 18/3/2017

Thời gian Nội dung
7h30-7h45 Đón tiếp đại biểu
7h45- 8h00 Khai mạc, giới thiệu đại biểu
8h00 – 8h15 Phát biểu của Trưởng Khoa
8h15 – 8h30 Tổng quan nghiên cứu khoa học và chuyển giao của Khoa Nông học
8h30 – 8h45 Chuỗi giá trị nông nghiệp
8h45 – 9h00 Ảnh hưởng của hạn hán và biện pháp khắc phục tại các tỉnh Tây Nguyên
9h00 – 9h15 Ứng dụng nghiên cứu liên kết trên toàn hệ gen (GWAS) với tính trạng cấu trúc bông ảnh hưởng tới năng suất ở tập đoàn lúa Việt Nam
9h15 – 9h30 Thảo luận
9h30 – 9h45 Giải lao
9h45 – 10h00 Một số vấn đề thực tiễn trong sản xuất và sử dụng phân bón ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên
10h00 – 10h15 Cơ hội và thách thức đối với cây cao su trong giai đoạn hiện nay và một số định hướng nghiên cứu cần giải quyết để phát triển bền vững cây cao su ở Việt Nam
10h15 10h30 Hợp tác giữa ĐHNL Huế- Khoa Nông Học và A15- Syngenta trong đào tạo hướng nghiệp cho sinh viên
10h30 – 10h45 Thảo luận
10h45 – 11h15 Thảo luận chung các vấn đề và hướng hợp tác với Doanh nghiệp/tổ chức
11h15 – 11h30 Tổng kết và bế mạc