Danh mục đề tài cấp trường, NCKH sinh viên năm 2015

63

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP  TRƯỜNG THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015

STT Tên đề tài Chủ trì đề tài (ghi đầy đủ các thành viên tham gia ĐT nếu có để làm cơ sở tính giờ NCKH) Kinh phí cấp năm ….
Đơn vị NSNN do ĐHH cấp Nguồn khác
1 Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của tập đoàn giống lúa chịu hạn nhập nội trong nhà lưới Trần Thị Hương Sen

Trần Thị Hoàng Đông

Trần Minh Quang

Nông học 6.000.000
2 Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi khuẩn phân giải lân vô cơ khó tan trên đất phù sa cổ ở tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Thị Ánh Tuyết

Trần Thị Xuân Phương Lê Thị Hương Xuân

Nông học 6.000.000
3 Nghiên cứu xử lý phế phẩm rơm rạ sau trồng nấm bằng chế phẩm sinh học tạo  phân hữu cơ vi sinh bón cho cây rau Lê Thị Hương Xuân

Lê Thị Thu Hường

Nông học 6.000.000
4 Đánh giá tập đoàn giống lúa mới thu thập tại Thừa Thiên Huế. Trần Thị Thu Giang

Trần Minh Quang

Nông học 6.000.000
5 Nghiên cứu khả năng nhân nhanh của chồi vanilla in vitro Trần Thị Triêu Hà

Lã Thị Thu Hằng

Nông học 6.000.000
6 Đánh giá hiệu quả kinh tế của các biện pháp kỹ thuật phòng trừ cỏ dại trong sản xuất lạc tại Thừa Thiên Huế Lê Văn Chánh

Nguyễn Vĩnh Trường

Nông học 6.000.000
7 Đánh giá khả năng chịu hạn của các giống ngô lai Nguyễn Văn Đức

Phan Thị Hằng

Trần Thị Phương Nhung

Nông học 6.000.000
8 Nghiên cứu hiệu lực phòng trừ của dịch chiết lá sắn (Manihot esculenta) đối với một số loài sâu hại trong phòng thí nghiệm Lê Khắc Phúc

Trần Thị Hoàng Đông

Hoàng Trọng Kháng

Nông học 6.000.000
9 Ảnh hưởng của thời gian sử lý từ trường trên hạt giống đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây dưa lưới Nguyễn Văn Quy

Hồ Công Hưng

Hoàng Trọng Kháng

Nông học 6.000.000
DANH MỤC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH  SINH VIÊN NĂM 2015
STT Tên đề tài Cá nhân/bộ phận chủ trì Đơn vị Thời gian thực hiện Kinh phí (triệu đồng)  Giáo viên hướng dẫn,
Nhóm SV (không quá 5 em) (Lớp, khoa) NSNN do ĐHH cấp Nguồn khác
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của bón thiếu hụt K, S đối với cây lạc trên đất cát tỉnh Ninh Thuận 1 Trương Thị Ngọc Ái

2 Hồ Thị Lan

3 Nguyễn Thị Loan

KHCT 46, Nông học 2015 1.100.000 Hoàng Thị Thái Hoà
2 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti Matile –Ferrero) hại sắn 1 Trần Mai Long

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung

3 Nguyễn Thị Thanh Nhật

BVTV 46, Nông học 2015 1.100.000 Lê Khắc Phúc
3 So sánh một số dòng ớt cay nhập nội trong vụ Hè Thu 2014 tại trường đại học Nông lâm Huế 1 Nguyễn Hữu Thọ

2 Hồ Văn Tấn

3 Alăng Bưởi

4 Nguyễn Văn Hưng

5 Nguyễn Tấn Trường

KHCT 46, Nông học 2015 1.100.000 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
4 Nghiên cứu khả năng thích nghi của một số giống cây rau Chùm ngây (Moringa oleifera) nhập nội trong điều kiện trồng thí nghiệm tại khoa Nông học trường ĐH Nông lâm Huế 1 Trần Đình Việt Tiến

2 Phạm Thị Hải Yến

3 Hồ Tuấn Anh

4 Lâm Thị Giang

KHCT 46, Nông học 2015 1.100.000 Trương Thị Hồng Hải
5 Nghiên cứu khả năng hạn chế bệnh héo rũ gốc mốc trắng hại lạc  (Sclerotium rolfsii Sacc.) của vi khuẩn trong điều kiện nhà lưới 1 Bùi Thị Thương

2 Hứa Thị Diệu Trinh

3 Đỗ Thị Thu

4 Nguyễn Thị Hòa

5 Huỳnh Văn Tấn

BVTV 46, Nông học 1 năm 1.100.000 Lê Như Cương
6 Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô lai trong điều kiện phòng thí nghiệm 1 Nguyễn Thị Thanh Hiền

2 Trương Thị Hòa

3 Tôn Vũ Long

4 Hoàng Kỳ

Nông học 46, Nông học 2015 900.000 Nguyễn Văn Đức
7  Tuyển chọn một số giống mướp có năng suất cao, phẩm chất tốt thích hợp trồng trong vụ Hè Thu 2015 tại Thừa Thiên Huế 1 Nguyễn Thành Chung

2 Lê Thị Ngọc Trâm

3 Nguyễn Văn Cường

4 Võ Thị Đoan Trang

5 Hoàng Việt

KHCT 46, Nông học 2015 900.000 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
8 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm oligochitosan bạc đến nấm Phytophthora colocasiae 1 Trần Thị Ngọc

2 Hoàng Thị Thanh Huyền

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh

4 Nguyễn Văn Trung

BVTV 46, Nông học 2015 900.000 Nguyễn Vĩnh Trường
9 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian xử lý từ trường trên hạt giống đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây dưa lưới 1 Phan Thị Út Nhi

2 Lê Đức Qúy

3 Trần Thị Mỹ Lợi

4 Trần Văn Hữu

Nông học 46, Nông học 2015 900.000 Nguyễn Văn Quy
10 Nghiên cứu ảnh hưởng của các chủng vi khuẩn phân giải lân vô cơ khó tan đến sự phát triển của cây lạc tại tỉnh Thừa Thiên Huế 1 Nguyễn Thị Thúy Oanh

2 Dương Thị Lan

3 Lê Văn Trung

4 Đặng Trung Hiếu

KHCT 46, Nông học 2015 900.000 Trần Thị Ánh Tuyết
11 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển và khả năng ra hoa của cây hoa đồng tiền nuôi cấy mô vụ Xuân Hè 2015 tại nhà lưới Khoa Nông học, trường Đại học Nông lâm Huế 1 Nguyễn Hữu Phúc

2 Nguyễn Thị Quý

3 Nguyễn Thị Sâm

4 Nguyễn Thị Linh Phương

5 Võ Sĩ Hưng

Nông học 46, Nông học 2015 900.000 Trần Thị Ngân
12 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của giống hoa Dạ yến thảo (Petunia hybrida) ở các loại giá thể khác nhau trong vụ đông xuân tại Thừa Thiên Huế 1 Nguyễn Hà Quý

2 Đặng Thị Ai Len

3 Trần Thị Quỳnh

4 Ôn Văn Thịnh

5 Nguyễn Thị Hiền

RHQCQ 46, Nông học 2015 900.000 Đỗ Đình Thục
13 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số dòng/giống cà chua nhập nội có triển vọng tại Thừa Thiên Huế 1 Nguyễn Đình Thành

2 Lê Trọng Hạnh

3 Bùi Thị Hà My

4 Nguyễn Đăng Tuất

5 Trần Văn Sơn

KHCT 46, Nông học 2015 900.000 Trương Thị Hồng Hải
14 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của các tổ hợp lai cà chua trong vụ Đông Xuân 2014-2015 tại khoa Nông Học, Trường đại học Nông Lâm Huế 1 Lê Thị Khánh Hạ

2 Nguyễn Thị Duyên

3 Trương Thị Dung Nhi

4 Đặng Thị Thu Huyền

5 Lê Thị Mỹ Nhung

KHCT 46, Nông học 2015 900.000 Lê Thị Khánh
15 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống hoa lưu ly trên các loại giá thể trong vụ Đông-Xuân ở Thừa Thiên Huế 1 Nguyễn Thị Hoài Thương

2 Đinh Thị Hoa

3 Nguyễn Thị Hải Yến

4 Lê Văn Nghĩa

5 Nguyễn Ngọc Kim Lân

KHCT 46, Nông học 2015 900.000 Trần Đăng Khoa
16 Nghiên cứu hiệu lực của một số hoạt chất hóa học và nấm xanh Metarhizium Anisopliea trong phòng từ rầy lưng trắng hại lúa (Sogatella furcifera Horvath) ở Thừa Thiên Huế 1 Trương Thị Ngọc Thúy

2 Trần Nguyên Hùng

3 Trần Thị Huỳnh Huyên

4 Lê Thị Ngọc Minh

5 Nguyễn Văn Nguyên

BVTV 46, Nông học 2015 900.000 Trần Thị Hoàng Đông
17 Nghiên cứu một số biện pháp phòng trừ bệnh héo rũ gốc mốc đen trên cây Lạc do nấm Aspergillus niger 1 Phan Văn Khuynh

2 Trần Thị Mỹ Nhơn

3 Đặng Thị Ái Thanh

4 Hoàng Thị Ngọc Quỳnh

5 Phan Thị Nhân

BVTV 46, Nông học 2015 700.000 Lê Đình Hường
18 Nghiên cứu ảnh hưởng của TrichodermaStreptomyces đến khả năng kích thích nảy mầm của hạt cà chua và ớt 1 Ngô Phước Hòa

2 Phạm Thị Ân

3 Lê Phú Kỳ

BVTV 46, Nông học 2015 700.000 Trần Thị Thu Hà
19 Đánh giá khả năng kích thích sinh trưởng cây rau cải xanh của vi khuẩn có ích vùng rễ 1 Lê Thị Mai

2 Lê Thị Lan Anh

3 Lại Thị Bình

4 Hoàng Thị Điệp

Nông học 46, Nông học 2015 700.000 Thái Thị Huyền