Thứ tự báo cáo tiến độ đề tài NCKHSV và GV năm 2020

351

Theo kế hoạch của Nhà Trường, Khoa Nông học sẽ kiểm tra tiến độ Đề tài cấp Cơ Sở và Đề tài NCKH Sinh viên năm 2020.

Các nhóm căn cứ vào file word đã gửi, báo cáo trong vòng 10 phút.

Thời gian bắt đầu từ 14h30, thứ 5 ngày 22/10/2020 tại phòng họp Khoa Nông học (tầng 2).

Thứ tự báo cáo tiến độ kèm theo.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA NÔNG HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

THỨ TỰ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI NCKH

CẤP CƠ SỞ VÀ SINH VIÊN NĂM 2020

 

  1. Đề tài cấp cơ sở
  2. Thời gian: 14h30, 22/10/2020.
  3. Địa điểm họp: Phòng họp Khoa Nông học

Thứ tự trình bày báo cáo

TT Thời gian

(dự kiến)

Tên đề tài nghiệm thu Chủ trì Ghi chú
1 14h40-14h50 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống và trồng sen theo VietGAP cho các giống sen Nghệ An tại Thừa Thiên Huế ThS. Lê Khắc Phúc
2 14h50-15h00 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ớt chuông trong vụ Xuân năm 2020 tại tỉnh Thừa Thiên Huế ThS. Trần Thị Ánh Tuyết ?
3 15h00-15h10 Ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng, phát triển của nấm Trân Châu (Agrocybe aegerita) trồng tại Thừa Thiên Huế. ThS. Lê Thị Thu Hường
4 15h10-15h20 Nghiên cứu tuyển chọn một số giống dưa chuột có triển vọng tại tỉnh Thừa Thiên Huế TS. Trần Thị Thu Giang
5 15h20-15h30 Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa đồng tiền lùn trồng chậu tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ThS. Đỗ Đình Thục
6 15h30-15h40 Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu xanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi
7 15h40-15h50 Đánh giá năng suất và chất lượng của một số giống lúa mới trong vụ Đông Xuân tại Thừa Thiên Huế ThS. Phùng Lan Ngọc
8 15h50-16h00 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc nghệ vàng tại Quảng Nam ThS. Hồ Công Hưng ?
9 16h00-16h10 Tác động của liều lượng N bón khác nhau đến sinh khối và tiềm năng tích lũy Carbon ở trong đất đối với cây ngô vụ Xuân 2020 TS. Nguyễn Trung Hải ?
10 16h10-16h20 Ảnh hưởng của liều lượng Bokashi than đến sinh trưởng của cây Vanilla (Vanilla planifolia) trồng ở vườn sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế. TS. Vũ Tuấn Minh

Ghi chú: ? các đề tài chưa nộp file báo cáo tiến độ.

 Các nhóm có mặt trước 14h00 tại phòng họp Khoa để nghe phổ biến chung. Theo thứ tự các nhóm cần có mặt trước 30 phút theo thời gian dự kiến để báo cáo kịp tiến độ.

 

  1. Đề tài cấp sinh viên

Thứ tự trình bày báo cáo

TT Thời gian

(dự kiến)

Tên đề tài nghiệm thu Nhóm trưởng Ghi chú
1 14h30-14h40 Nghiên cứu hiệu lực trừ nhện gié hại lúa của các loại thuốc trừ nhện tại Thừa Thiên Huế Trương Đức Linh *
2 16h20-16h30 Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân chuồng đến sinh trưởng phát triển và năng suất khoai lang làm rau ăn lá tại Thừa Thiên Huế. Lê Thị Ý Nhi
3 16h30-16h40 Nghiên cứu thử nghiệm phân bón lá sinh học từ bèo tây trên cây rau xà lách tại tinh Thừa Thiên Huế Huỳnh Thị Nga
4 16h40-16h50 Điều tra tình hình cỏ lồng vực mọc lại sau khi phun thuốc trừ cỏ tại tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Thu Kiều
5 16h50-17h00 Đánh giá khả năng kích thích sinh trưởng của một số vi khuẩn phân lập từ nốt sần cho cây lạc Võ Thị Thu Thảo
6 17h00-17h10 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây sâm Bố chính (Abelmoschus sagittifolius) được trồng tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Ngọc Quý
7 17h10-17h20 Đánh giá một số đặc điểm nông học của tập đoàn giống dưa gang bản địa Trần Thị Kim Chi
8 17h20-17h30 Hội đồng hội ý và ghi biên bản và nộp Phòng KH, HTQT &TTTV

*: Nhóm có lịch học thể dục xin phép báo cáo trước.

Các báo cáo viên đến trước 30 phút theo thứ tự để báo cáo kịp tiến độ.