Giao lưu bóng chuyền sinh viên giữa Khoa Nông học và Khoa Công nghệ sinh học, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

94

Chiều ngày 26/10/2020, nhân dịp Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến làm việc và trao đổi với Khoa Nông học. Nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi giữa sinh viên hai khoa, Liên Chi đoàn Khoa Nông học đã tổ chức buổi giao lưu bóng chuyền nam giữa sinh viên Khoa Nông học và sinh viên khoa Công nghệ sinh học.

Buổi giao lưu đã nhận được sự quan tâm của quý Thầy Cô Khoa Nông học, Khoa Công nghệ sinh học và các bạn sinh viên hai khoa đến cổ vũ. 

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:

./