BAT Việt Nam tuyển dụng

445

BAT tuyển dụng.

Thông tin chi tiết đính kèm.

Hiện tại đang cần tuyển một vị trí cho Leaf Officer (Mảng lá, nông lâm) cho BAT, các bạn quan tâm có thể tham gia ngay.

https://www.vietnamworks.com/leaf-agronomy-officer-1-1658826-jv