Thông báo tuyển sinh đi học tại Cuba, CHDCND Lào và VQ Campuchia

71

Thông tin tuyển sinh như sau:

I. Tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2023 với các thông tin chính như sau:

  1. Số lượng học bổng: Tổng số 60 suất học bổng đại học, thạc sĩ và bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Lào
  2. Thời gian đào tạo:

– Chương trình đại học: 5 năm học

– Chương trình thạc sĩ: 3 năm học

– Chương trình học tiếng Lào: 2 năm học

  1. Thời hạn nhận hồ sơ: đến ngày 10/8/2023

Thông tin cụ thể và cách thức đăng ký tại đây.

II. Tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2023 với các thông tin chính như sau:

  1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học:

– Số lượng học bổng: Tổng số 20 suất học bổng đại học, sau đại học và 15 suất học bổng học tiếng Khơ-me

– Ngành học: Ngôn ngữ và văn hóa Khơ-me và các ngành học khác theo Phụ lục 4 (file đính kèm)

  1. Thời gian đào tạo:

– Chương trình đại học: 5 năm học

– Chương trình sau đại học: từ 3-4 năm học

– Chương trình học tiếng Khơ-me: 2 năm học

  1. Thời hạn nhận hồ sơ: đến ngày 10/8/2023

Thông tin cụ thể và cách thức đăng ký tại đây.       

 III. Tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Cuba năm 2023 với các thông tin chính như sau:

  1. Số lượng học bổng: Tổng số 15 suất học bổng đại học
  2. Thời hạn nhận hồ sơ: đến ngày 31/8/2023 

Thông tin cụ thể và cách thức đăng ký tại đây.