Danh mục đề tài cấp trường, NCKH sinh viên năm 2015

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP  TRƯỜNG THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015 STT Tên đề tài Chủ trì đề...

Tổng hợp đề xuất đề tài NCKH cấp trường và sinh viên năm 2016

DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 STT Tên đề tài Chủ trì đề tài (ghi đầy đủ các...

Danh mục Đề tài, Dự án đang thực hiện

Các Đề tài, Dự án do Cán bộ, giáo viên Khoa Nông học chủ trì, từ 2011 - 2017

Danh mục công trình khoa học của CBVC Khoa Nông học

Link: DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC THUỘC KHOA NÔNG HỌC DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ...

Thông báo về việc triển khai tham dự HNKH tuổi trẻ Khối Nông-Lâm-Thuỷ lợi...

Triển khai kế hoạch tham gia hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH & CĐ khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần thứ sáu, năm 2013

DANH MỤC ĐỀ TÀI TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016

DANH MỤC ĐỀ TÀI TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016 I.               Bộ môn Nông hoá thổ nhưỡng 1.       Ảnh hưởng...

Danh mục Đề tài đã nghiệm thu từ 2000 – 2013

Danh mục Đề tài NCKH các cấp do cán bộ, giáo viên Khoa Nông học chủ trì, đã được nghiệm thu từ 2000 - 2013

Thông báo Hội nghị Tổng kết Hoạt động KHCN năm 2012 – 2013

Hội nghị Tổng kết hoạt động KHCN 2012 - 2013 của Khoa Nông học được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động KHCN trong năm qua và thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động KHCN thời gian tới

Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài NCKH Sinh viên năm 2021

Thông báo kêu gọi các bạn sinh viên Khoa Nông học thành lập các nhóm nghiên cứu và đề...

Nghiệm thu kết quả nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Huế

Chiều ngày 29/7/2020, lúc 14h00, tại Phòng họp số I.2. Đại học Huế đã tổ chức nghiệm thu nhóm...

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM