Tổng hợp đề xuất đề tài NCKH cấp trường và sinh viên năm 2016

128

DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM 2016

STT Tên đề tài Chủ trì đề tài (ghi đầy đủ các thành viên tham gia ĐT nếu có để làm cơ sở tính giờ NCKH) Kinh phí cấp năm 2016
Đơn vị NSNN do ĐHH cấp Nguồn khác
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ GA3 và giá thể ươm đến khả năngtái sinh chồi từ đoạn thân của một số giống lan rừng tại Thừa Thiên Huế 1. Lã Thị Thu Hằng

2. Trần Thị Triêu Hà

NH 6.000.000
2 Khảo nghiệm một số giống lúa mới triển vọng tại Thừa Thiên Huế 1. Trần Thị Thu Giang

2. Trần Minh Quang

NH 6.000.000
3 Hoàn thiện quy trình nhân giống nấm ăn và trồng thử nghiệm tại Thừa Thiên Huế 1. Lê Thị Thu Hường

2. Nguyễn Đình Thi

3. Nguyễn Thị Dung

NH 6.000.000
4 Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi và các phương pháp nhân nhanh hoa Dạ Yên Thảo (Petunia) bằng phương pháp nuôi cấy mô 1. Trần Thị Phương Nhung

2. Trần Thị Triêu Hà

3. Trần Thị Xuân Phương

NH 6.000.000
5 Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy tối ưu một số chủng nấm mốc hòa tan phosphate vô cơ và thử nghiệm trên giống lạc L14 1. Trần Thị Xuân Phương

2. Trần Thị Phương Nhung

3. Trần Thị Hoàng Đông

NH 6.000.000
6 Đánh giá khả năng chịu mặn của một số dòng, giống lúa trong nhà lưới 1. Trịnh Thị Sen

2. Phan Thị Phương Nhi

3. Trần Thị Hương Sen

NH 6.000.000
7 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in-vitro cây khoai lang Nhật (Ipomoea batatas) từ nuôi cấy chồi nách 1. Trần Thị Triêu Hà

2. Lã Thị Thu Hằng

3. Trần Thị Phương Nhung

NH 6.000.000
8 Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và phương pháp bón phân đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây hành tăm trên đất cát ven biển tại tỉnh Thừa Thiên Huế 1. Trần Thị Ánh Tuyết

2. Hoàng Trọng Kháng

3. Nguyễn Quang Cơ

NH 6.000.000
9 Đánh giá hiệu quả sử dụng đạm của một số giống lúa ở các công thức phân bón khác nhau trên vùng đất cát ven biển Thừa Thiên Huế 1. Nguyễn Quang Cơ

2. Hoàng Trọng Kháng

3. Hồ Công Hưng

NH 6.000.000
10 Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ và mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây đậu đen 1. Nguyễn Văn Đức NH 6.000.000
11 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa hồng được tuyển chọn làm gốc ghép tại Thừa Thiên Huế 1. Hồ Công Hưng

2. Đỗ Đình Thục

NH 6.000.000
12 Đánh giá khả năng nhân giống của cây hương liệu vanilla(Vanilla planifolia) tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015-2016 1. Vũ Tuấn Minh

2. Huỳnh Kim Hiếu

NH

Viện NCPT

6.000.000
13 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa cúc nhập nội tại tỉnh Thừa Thiên Huế 1. Đỗ Đình Thục

2. Hồ Công Hưng

NH 6.000.000
14 Đánh giá và tuyển chọn một số giống đậu tương mới có triển vọng thích hợp cho vùng Thừa Thiên Huế 1 Lê Văn Chánh

2 Nguyễn Vĩnh Trường

3 Hoàng Trọng Kháng

NH 6.000.000 2.080.000
15 Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm ống tưới ngầm bằng đất sét nung 1. Nguyễn Văn Quy

2. Hồ Công Hưng

3. Hoàng Trọng Kháng

NH 6.000.000
16 Thu thập, đánh giá các mẫu giống hoa hồng từ nguồn địa phương và nhập nội tại Thừa Thiên Huế 1 Lê Thị Khánh NH 6.000.000
DANH MỤC ĐỀ XUÂT ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2016
STT Tên đề tài Cá nhân/bộ phận chủ trì Đơn vị Dự kiến kết quả đạt được Kinh phí (triệu đồng)  Giáo viên hướng dẫn, ghi đầy đủ các GV tham gia hướng dẫn (không quá 2 GV/đề tài) để làm cơ sở tính giờ NCKH
Nhóm SV (không quá 5 em) (Lớp, khoa) (Báo cáo khoa học) NSNN do ĐHH cấp Nguồn khác
1 Đánh giá ảnh hưởng của các loại đất đến khả năng sinh trưởng phát triển và cho năng suất của rau Chùm ngây (Moringa oleifera) tại Thừa Thiên Huế 1 Đỗ Thị An

2 Vy Thị Dung

3 Triệu Thị Kiều

4 Nông Quang Vũ

5 Nguyễn Văn Tùng

Nông học 47 3.000.000 Trần Thị Xuân Phương
2 Phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm mốc hòa tan phosphate vô cơ trong đất trồng rau ở Thừa Thiên Huế 1. Phan Thị Ngọc Ánh

2. Hồ Thị Thùy Trâm

3. Trần Thị Hoài Thu

4. Phạm Thị Ngọc Anh

5. Hồ Thị My.

Nông học 47 3.000.000 Trần Thị Xuân Phương
3 Nghiên cứu tạo nguồn vật liệu khởi đầu in vitro từ nuôi cấy hạt lan Hồ điệp (Phaleonopsis sp.) 1 Phạm Hồng Tuấn Anh

2 Nguyễn Văn Đức

3 Nguyễn Tấn Long

4 Trần Thị Hoài Mơ

5 Đinh Văn Tiệp

CNCTG 47 1.500.000 Trân Thị Triêu Hà
4 Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng nhân nhanh của chồi vanilla in vitro 1 Trần Tân

2 Đặng Văn Cử

3 Lê Đức Anh

4 Phan Cảnh Hà

5 Thái Thị Thanh Thủy

CNCTG 47 1.500.000 Trân Thị Triêu Hà
5 Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi của cây Sa Nhân Tím (Amomum longiligulare T. L. Wu) 1 Võ Thị Hằng

2 Đặng Trí Dũng

3 Nguyễn Văn Công

4 Nguyễn Thị Mỹ

5 Nguyễn Thị Nhân

6 Trần Xuân Vĩ

KHCT 47A 5.000.000 Trần Thị Phương Nhung
6 Đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn rau bình bát (Coccinia grandis) nhập nội tại Thừa Thiên Huế 1 Phan Quốc Khánh

2 Kha Văn Tỉnh

3 Mai Văn Lợi

4 Phạm Thị Ngọc

5 Lê Thị Thu Thuỷ

BVTV 47 2.000.000 Trần Thị Phương Nhung
7 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của tập đoàn dòng ớt cay mang gen kháng bệnh thán thư tại Thừa Thiên Huế 1 Nguyễn Văn Phát

2 Lê Văn Phú Lộc

3 Cao Đức Tùng

4 Hồ Đăng Vinh

5 Nguyễn Quốc Vương

BVTV 47 2.000.000 Trần Thị Phương Nhung
8 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa Cúc trong chậu (giỏ) vụ đông xuân tại tỉnh Thừa Thiên Huế 1 Nguyễn Thị Hằng

2 Hồ Thị Phúc

3 Trần Thị Yến

4 Phan Văn Phòng

5 Nguyễn Đức Trung Hậu

CNRHQ 47 1.000.000 Đỗ Đình Thục
9 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của giống hoa Giai Nhân (họ Anh túc- Papaveraceae) trên các loại giá thể khác nhau trong vụ đông xuân tại Thừa Thiên Huế 1. Trần Thị Tú Trinh

2. Dư Quang Nhật Hoàng

3. Nguyễn Thị Thanh Thảo

4. Thái thị Nhật Linh

5. Trương Văn Mừng

CNRHQ 47 1.000.000 Đỗ Đình Thục
10 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ GIỐNG HOA HỒNG TRỒNG TRONG CHẬU Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 1. Nguyễn Thị Hiền

2. Phạm Thị Hồng Hiếu

3. Nguyễn Thị Vân Anh

4. Trần Thị Thư

5. Nguyễn Thị Thơ

CNRHQ 47 1.000.000 2.000.000 Lê Thị Khánh
11 Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể nấm đạo ôn Pyricularia oryzae tại miền Trung Việt Nam 1 Lương Thị Khánh Linh

2 Đậu Quốc Chưởng

3 Đặng Duy Hùng

4 Nguyễn Tấn Phát

5 Phạm Hưng Thịnh

BVTV 47 2.000.000 18.000.000 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
12 Phân lập, tuyển chọn một số vi sinh vật có khả năng xử lý rác thải nông nghiệp làm phân hữu cơ vi sinh đa chức năng ở Thừa Thiên Huế 1 Cao Quảng Nhân

2 Nguyễn Văn Ba

3 Lê Quý Hiếu

BVTV 47 2.000.000 19.000.000 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
13 Ảnh hưởng của chiều cao cây khác nhau khi bấm ngọn đến khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của rau Chùm ngây (Moringa oleifera) tại Thừa Thiên Huế 1 Nguyễn Thị Hoa

2 Trần Thị Hồ Lư

3 Hà Thị Hiếu

4 Nguyễn Thị Anh Thư

5 Phan Đình Thương

BVTV 47 5.000.000 Trương Thị Hồng Hải
14 Đánh giá độ độc tính và đa dạng di truyền của các chủng vi khuẩn Ralstonia solanacearum được thu thập tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam 1 Dương Phi Hùng

2 Trần Thị Trang

3 Nguyễn Thị Minh

4 Nguyễn Thị Như Ngọc

BVTV 47 5.000.000 Trương Thị Hồng Hải
15 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số dòng mướp thơm nếp triển vọng tại Thừa Thiên Huế 1 Phạm Đình Phúc

2 Lê Thị Khánh Vân

3 Võ Lam Uyên

4 Đoàn Thị Ngọc Uyên

BVTV 47 2.000.000 Trương Thị Hồng Hải
16 TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG SẮN CÓ TRIỂN VỌNG CHO VÙNG ĐẤT GÒ ĐỒI TẠI THỪA THIÊN HUẾ 1 TRƯƠNG QUANG SINH

2 NGUYỄN ANH NHIÊN

3NGUYỄN ĐÌNH KHÁNG

4 TRẦN VIẾT NGÂN

KHCT 47A 2.000.000 3.150.000 Nguyễn Đình Thi
17 SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG SẮN CÓ TRIỂN VỌNG TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT NỘI ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 1 LÊ SƠN VŨ (CN)

2 HOÀNG NGỌC VIỆT

3 HOÀNG BÁ VẬN

4 TRẦN MINH THẢO

CNCTG 47 2.240.000 2.700.000 Nguyễn Đình Thi
18 Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Pseudomonas đến ươm hom giống hồ tiêu bằng giâm hom 1 Lê Khánh Huyền

2 Hồ Minh Thoại

3 Nguyễn Viết Trọng

4 Nguyễn Chí Công

KHCT 47B 1.400.000 Trần Thị Thu Hà
19 Ảnh hưởng của giá thể nuôi trồng khác nhau đến sinh trưởng và năng suất nấm ăn theo hướng hữu cơ 1 Nguyễn Thị Tâm

2 Nguyễn Đình Lâm

3 Kim Thị Thu Hiền

4 Phan Bá Vựng

KHCT 47B 1.400.000 Trần Thị Thu Hà
20 Thanh lọc tính chịu hạn của một số giống lúa trong điều kiện nhà lưới 1 Lê Huy Tự

2. Trịnh Ngọc Long

3. Bùi Lang

4. Huỳnh Thị Thu Thùy

CNCTG 47 1.400.000 Phan Thị Phương Nhi
21 Nghiên cứu tái sinh cây hồ tiêu (Piper Nigrum L.) bằng phương pháp nuôi cấy in-vitro 1. Võ Thanh Ý

2. Trần Thị Kim Liên

3. Trần Thị Tuyết Ngân

4. Lê Thị Hải Ly

KHCT 47B 2.000.000 Phan Thị Phương Nhi
22 Nghiên cứu ảnh hưởng của than trấu sinh học đến năng suất lúa và hàm lượng Si trong cây trên đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế 1.Ngô Trung Khang

2.Đinh Thị Thúy Hoa

3.Lê Minh Phúc

4.Trần Thị Huyền

5.Bùi Thị Thảo

KHCT 47A 2.000.000 Hoàng Thị Thái Hoà
23 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU MẶN Ở GIAI ĐOẠN TRỔ BÔNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA 1 Phan Thị Hồng Thủy

2 Đinh Thị Hoài Thương

3 Nguyễn Thị Thủy

4 Lê Thị Nhật Trinh

KHCT 47B 4.200.000 Trịnh Thị Sen
24 Nghiên cứu giá thể nuôi trồng nấm linh chi đỏ hữu cơ 1. Nguyễn Đức Huy

2. Nguyễn Chánh Kỳ

3. Nguyễn Thị Hồng

4. Trần Ngọc Hoàng

KHCT 47 1.400.000 Lã Thị Thu Hằng
25 Đánh giá khả năng chịu mặn giai đoạn mạ của tập đoàn giống siêu lúa xanh 1/ PHẠM THỊ HUYỀN

2/ NGUYỄN VĂN DỰ

3/ NGUYỄN THỊ HẠNH

4/ NGUYỄN THỊ HOA

KHCT 47B 2.000.000 Trần Thị Lệ
26 Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của tập đoàn giống lúa nhập nội tại Thừa Thiên Huế 1 Trương Thị Mỹ Duyên

2 Phạm Toàn

3 Nguyễn Thị Chi

4 Phan Văn Tịnh

CNCTG 47 2.000.000 Trần Minh Quang
27 Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi hoa Dạ Yên Thảo (Petunia) bằng phương pháp nuôi cấy mô 1. Nguyễn Hữu Thoan

2. Hồ Sơn Công

3. Nguyễn Xuân Quyền

4. Lê Xuân Vĩ

KHCT 47A 2.000.000 Trần Thị Phương Nhung