Thông báo Hội nghị Tổng kết Hoạt động KHCN năm 2012 – 2013

Hội nghị Tổng kết hoạt động KHCN 2012 - 2013 của Khoa Nông học được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động KHCN trong năm qua và thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động KHCN thời gian tới

Danh mục đề tài cấp trường năm 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ KHOA NÔNG HỌC DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH...

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và genotype quần thể Phytophthora capsici gây bệnh...

Nhóm tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường, Trương Thị Diệu Hạnh, Bùi Xuân Tín, Trần Đăng Khoa, Đinh Thị Phương. Tác giả phản hồi thông tin: nvinhtruong@huaf.edu.vn

Thông báo chương trình Hội nghị khoa học công nghệ tiểu ban Khoa Nông...

Trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Nông lâm Huế (1967-2017)...

Thông báo về việc triển khai tham dự HNKH tuổi trẻ Khối Nông-Lâm-Thuỷ lợi...

Triển khai kế hoạch tham gia hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH & CĐ khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần thứ sáu, năm 2013

Nghiệm thu kết quả nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Huế

Chiều ngày 29/7/2020, lúc 14h00, tại Phòng họp số I.2. Đại học Huế đã tổ chức nghiệm thu nhóm...

DANH MỤC ĐỀ TÀI TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016

DANH MỤC ĐỀ TÀI TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016 I.               Bộ môn Nông hoá thổ nhưỡng 1.       Ảnh hưởng...

Danh mục đề tài cấp trường, NCKH sinh viên năm 2015

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP  TRƯỜNG THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015 STT Tên đề tài Chủ trì đề...

Danh mục Dự án chuyển giao

Các dự án chuyển giao đã thực hiện

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Nông học lần thứ nhất...

Ngày 20.04.2014, tại Nhà Đa chức năng, Trường Đại học Nông lâm Huế, Khoa Nông học đã tổ chức “Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ nhất – 2014” nhằm đánh giá kết quả của các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong những năm vừa qua. Hội nghị đã nêu lên được thực trạng, thành tựu, tồn tại, hạn chế và thảo luận các giải pháp để nâng cao chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học trong những năm tới cho toàn thể sinh viên trong Khoa.

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM