Danh mục đề tài KHCN Cấp cơ sở và Sinh viên năm 2019

202

Danh mục đề tài KHCN Cấp cơ sở và Sinh viên năm 2019

  1. Danh mục đề tài KHCN Cấp cơ sở năm 2019
STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Kết quả báo cáo thuyết minh
Điểm TB Phê duyệt/không phê duyệt
1 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa xác nhận và lúa thương phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP tại Quảng Ngãi Trần Đăng Hoà

 

95,6 Phê duyệt
2 Nghiên cứu tạo nguồn vật liệu khởi đầu trong nhân giống in vitro cây hoa dạ yến thảo (Petunia hybrida) Dương Thanh Thủy 89,8 Phê duyệt
3 Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của ngô lai HQ2000 Nguyễn Trung Hải 91,2 Phê duyệt
4 Nghiên cứu khả năng khống chế nhện đỏ Tetranychus urticae Koch của bọ rùa đen nhỏ Stethorus punctillum Weise trong điều kiện nhà lưới Nguyễn Thị Giang 94,0 Phê duyệt
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến nhân giống hồ tiêu giâm hom tại tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Hoài

 

90,2 Phê duyệt
6 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến cây hoa Mai địa thảo kép trồng trong chậu tại thành phố Huế. Đỗ Đình Thục 93,8 Phê duyệt
7 Ảnh hưởng của Auxin đến một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa và năng suất giống lạc L14 tại Thừa Thiên Huế Phùng Lan Ngọc 96,4 Phê duyệt
8 Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện quy trình trồng dưa lưới bằng phương pháp bán thủy canh nhỏ giọt Nguyễn Văn Quy 92,0 Phê duyệt
9 Nghiên cứu một số giống cà chua nhập nội tại tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Lý 93,6 Phê duyệt
10 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ hữu cơ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây hành tăm tại tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Thị Ánh Tuyết 93,0 Phê duyệt
11 Điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm nấm rơm tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Thị Thu Hường 92,2 Phê duyệt
12 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho hạt giống hành lá (hành hoa) tại thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế Lê Khắc Phúc 93,4 Phê duyệt
13 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương được canh tác hữu cơ ở Thừa Thiên Huế Trần Thị Xuân Phương 93,4 Phê duyệt

 

2. Danh mục đề tài Sinh viên năm 2019

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài  Kết quả báo cáo thuyết minh
Điểm TB Phê duyệt/không phê duyệt
1 Nghiên cứu hiệu lực phòng trừ của chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae đối với nhện đỏ Tetranychus urtace Koch gây hại trên cây hoa hồng Hoàng Văn Nam

 

87,2 Phê duyệt
2 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất cây dưa lưới trên một số mô hình trồng áp dụng cho hệ thống bán thủy canh nhỏ giọt Bùi Khắc Duy 74,4 Phê duyệt
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón kali tới  khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây dưa lưới trên mô hình bán thủy canh nhỏ giọt Trần Phước Hy 70,0 Phê duyệt
4 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế của một số giống hoa Hướng Dương lùn trồng chậu tại TT Huế Hoàng Thị Nguyệt 70,8 Phê duyệt
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ Humic đến năng suất của cây cải cầu vồng (Beta vulgaris) trong vụ Hè Thu 2019 tại Thừa Thiên Huế Nguyễn Ngọc Lâm 83,4 Phê duyệt
6 Nghiên cứu phương pháp tiêm thuốc potassium phosphonate cho cây hồ tiêu để phòng trừ bệnh chết nhanh trong điều kiện nhà lưới Nguyễn Đoàn Văn 84,8 Phê duyệt
7 Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng giống và giá thể đến sinh trưởng và năng suất của rau muống mầm Trần Thị Hạnh 82,0 Phê duyệt
8 Đánh giá ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến tình hình sinh trưởng và sâu bệnh hại của cây hành giống tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế Nguyễn Thế Hà 90,4 Phê duyệt
9 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trong vụ Xuân 2019 tại phường Xuân Phú, Thừa Thiên Huế. Nguyễn Thị Xuân Thu 82,6 Phê duyệt
10 Nghiên cứu thử nghiệm phân bón lá sinh học chiết xuất từ rong biển thu thập tại  tỉnh Thừa Thiên Huế trong sản xuất rau xà lách hữu cơ Lê Phước Duy Phương 77,4 Phê duyệt