Lý lịch khoa học CBGV Bộ môn BVTV

0
89

Đội ngũ cán bộ giáo viên: Hiện nay, bộ môn gồm 10 giáo viên và 1 nghiên cứu viên:

Lý lịch khoa học CBGV Bộ môn BVTV

1. PGS.TS. GVCC. Nguyễn Vĩnh Trường – Trưởng bộ môn
2. TS. GV. Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó trưởng bộ môn
3. GS.TS.GVCC. Trần Đăng Hòa
4. PGS.TS.GVCC. Trần Thị Thu Hà
5. PGS.TS. GVCC. Lê Như Cương
6. ThS. GV. Trần Thị Nga
7. ThS. GV. Lê Khắc Phúc
8. TS. GV. Trần Thị Hoàng Đông
9. ThS. GV Nguyễn Thị Giang
10. TS. GV. Nguyễn Tiến Long (kiêm nhiệm)
11. ThS. NCV Trương Thị Diệu Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here