Lý lịch khoa học Th.S Trần Thị Nga

0
42

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Trần Thị Nga                    Ngày sinh:27/11/1983

Chức danh:                                                     Trình độ: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Bộ môn Bảo vệ thực vật, khoa Nông học

Điện thoại liên lạc: 84 976941456                  Fax: 84 543524923

Email: ngatran@huaf.edu.vn

 

 

 

II. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Bảo vệ thực vật

2005

Thạc sĩ

Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Trồng trọt

2007

Thạc sĩ

Đại học Adelaide, Australia

Sức khỏe cây trồng và an toàn sinh học

2011

III. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2005 – 2008

Dự án ACIAR: “Chẩn đoán, khuyến nông và phòng trừ bệnh hại cây trồng ở miền Trung Việt Nam”, Khoa Nông học, Đại học Nông lâm Huế

Nghiên cứu viên

2006 – nay

Khoa Nông học, Đại học Nông lâm Huế

Giảng dạy

IV. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

4.1

Các công trình nghiên cứu khoa học

Cơ quan tài trợ

Vài trò

Thời gian thực hiện

1

Chẩn đoán, khuyến nông, phòng trừ bệnh hại cây trồng ở miền Trung Việt Nam, ACIAR CP/2002/115

ACIAR

Thành viên

2005 – 2008

2

Cải thiện sản xuất lương thực, thực phẩm trên đất cát nghèo dinh dưỡng ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế, miền Trung Việt Nam

Bỉ

Thành viên

2004 – 2009

3

Thử nghiệm chế phẩm sinh học Ditacin 8%L để hạn chế nhóm bệnh héo rũ hại lạc, vụ Đông Xuân 2007 – 2008, ở Thừa Thiên Huế

Trường Đại học Nông lâm Huế

Thành viên

2008

4

Phòng trừ bệnh héo rũ cây ớt do Phytophthora capsici bằng phân gà

Trường Đại học Nông lâm Huế

Đồng chủ trì

2009

5

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn đối kháng trong phòng trừ bệnh chết ngược cây pistachio (Xanthomonas translucens pv. pistaciea) trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới

AusAID

Chủ trì

2010-2011

6

Xây dựng và chuyển giao qui trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu ở Quảng Trị

Sở KHCN tỉnh Quảng Trị

Thành viên

2011 -2013

7

Ứng dụng và chuyển giao quy trình công nghệ phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng phương pháp sinh học sử dụng bọ đuôi kìm

WB

Thành viên

2012 – 2013

8

Phân lập hoạt chất và thử nghiệm hiệu lực phòng trừ sâu hại cây trồng từ cây đậu dầu (Pongamia pinnata)

Nafosted

Thành viên

2012 -2014

9

Quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu tại Gia Lai

WB

Thành viên

2012 -2013

10

Kỹ thuật canh tác sắn bền vững tại Gia Lai

WB

Thành viên

2012 – 2013

 

Nghiên cứu sử dụng phân sinh học Wehg và thuốc thảo mộc Pongram để sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGap ở Thừa Thiên Huế

Đại học Huế

Thành viên

2013 – 2015

11

Đánh giá đồng ruộng về biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa

IRRI

Thành viên

2012 -2013

12

Tương hợp biến đổi khí hậu vào khung chương trình đào tạo các trường Nông nghiệp

NICHE

Thành viên

2012-2014

4.2

Các giáo trình và sách chuyên khảo

Giáo trình/Sách

Năm xuất bản

4.3

Bài báo khoa học:

Loại công bố

Năm công bố

Xếp hạng

1

Dau V, Pham L, Luong T, Huynh LMT, Tran N, Ho T, Hoang HMT, Phan H, Burgess L, 2010. First report of Neocosmospora vasinfecta associated with the root rot complex of peanuts in Vietnam. Australasian Plant Disease Notes 5, 79-81.

Bài báo

2010

Quốc tế

2

Nguyen Thi Thu Thuy, Tran Thi Nga, Nguyen Thi Nguyet, Claude Bragard and Henri Maraite, 2009. Efficiency of bio-pesticides used to control pests and diseases on some main crops in the coastal sandy area of  Thua Thien Hue province f-rom 2006 to 2008, Vietnam – Belgium, Interuniversity Project Proceeding,  p247 – 259, Hue University Publishing House.

Bài báo

2009

Quốc gia

3

Hoang Trong Khang, Hoang Thi Thai Hoa, Pham Khanh Tu, Tran Thi Nga, Nguyen Dinh Thi and Nguyen Thi Dung, 2009. Effect of goat manure vermicompost on peanut yield in the coastal area of Thua Thien Hue province, Vietnam – Belgium Interuniversity Project Proceeding, p101 – 107, Hue University Publishing House.

Bài báo

2009

Quốc gia

4

Hoang Trong Khang, Hoang Thi Thai Hoa, Pham Khanh Tu, Tran Thi Nga, Nguyen Dinh Thi and Nguyen Thi Dung, 2009. Effect of goat manure vermicompost on rice yield in the coastal area of Thua Thien Hue province, Vietnam – Belgium, Interuniversity Project Proceeding,  p108 – 113, Hue University Publishing House.

Bài báo

2009

Quốc gia

5

Nguyễn Vĩnh Trường, Võ Đức Khá, Trần Thị Nga, Tình hình bệnh chết rũ thối gôc cây ớt gây ra do nấm Phytophthora capsici ở một số tỉnh miền Trung và hiệu quả bón chế phẩm phân gà, trang 23-26, số 6/2010, Tạp chí BVTV.

Bài báo

2010

Quốc gia

6

Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Nga, Ảnh hưởng của chất hoạt hóa bề mặt từ các chủng vi khuẩn Pseudomonas đến nấm gây bệnh héo rũ lạc ở điều kiện in vitro, trang 30 -34, số 2/2011, Tạp chí BVTV.

Bài báo

2011

Quốc gia

4.4

Hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học

Chuyên ngành

Năm bảo vệ

a)

Nghiên cứu sinh (tên NCS, tên đề tài hướng dẫn):

 

 

b)

Học viên cao học (tên học viên, đề tài hướng dẫn)

 

 

4.5

Kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 

 

01

Giảng dạy:

Các môn học đảm nhận:

– Bậc đại học: Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) (NHOC3422), Quản lý dịch hại Rau- Hoa – Quả

02

Hướng nghiên cứu khoa học:

– Bệnh hại cây trồng

– Phòng trừ sinh học và phòng trừ tổng hợp bệnh hại cây trồng

– Các quy trình IPM, cho các loại cây trồng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here