Lý lịch khoa học Th.S Lê Khắc Phúc

0
40

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên: LÊ KHẮC PHÚC                                                                                   
2. Năm sinh:   12/09/1986                                          3. Nam/Nữ: Nam

 

4. Chức danh : Giảng viên                                          Năm được phong:

    Học vị: Thạc sĩ                                                        Năm đạt học vị:  2010

5. Chức danh nghiên cứu:  Giảng viên                       Chức vụ: Không
6. Địa chỉ nhà riêng: Tổ dân phố 1, phường Hương An, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại: CQ: 84.234 3525544    NR:                  Mobile: 0912.121.362 / 0989.194.985

Fax:  84.234.3524923                      E-mail: Lẹkhacphuc@gmail.com; Lekhacphuc@huaf.edu.vn

8. Cơ quan – thời gian  làm việc:

Bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Địa chỉ Cơ quan: 102. Phùng Hưng – TP. Huế.     Điện thoại Cơ quan: 0234.3522.535

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Bảo vệ thực vật 2008
Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Trồng trọt 2010
Thực tập sinh Trường ĐH Mahasarakham – Thái Lan Dịch chiết thảo mộc 2014

10. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
11/2009- nay Giảng viên Bộ môn Bảo vệ thực vật – Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế 102. Phùng Hưng – TP. Huế.
11.  Chuyên môn công tác

– Giảng dạy;

– Nghiên cứu khoa học;

– Tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật;

– Tư vấn về trồng, chăm sóc và sơ chế cây công nghiệp, cây công nghiệp, rau và dược liệu;

– Chuyên gia lấy mẫu phân bón, chuyên gia lấy mẫu rau củ quả do Cục trồng trọt cấp chứng chỉ;

– Chuyên gia đánh giá chứng nhận VietGAP do Cục trồng trọt cấp phép;

– Tư vấn xây dựng mô hình, chứng nhận VietGAP – Hữu Cơ Quốc tế.

– Các đối tượng cây trồng thực hiện: cây công nghiệp (dừa, cà phê, tiêu, cao su, chè), cây rau quả ( rau củ quả), cây lương thực (lúa, ngô, sắn, khoai) , cây dược liệu (ba kích, mật nhân, chè dây, chè vằng,  cà gai leo)…

12. Các môn học đảm nhận

Đại học và Cao đẳng: Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), Nông nghiệp tốt (GAP), Côn trùng Nông nghiệp, Côn trùng Đại cương, Côn trùng chuyên khoa, Tiếp cận nghề BVTV, Thao tác nghề BVTV, Thực tế nghề BVTV.

13. Các hướng nghiên cứu khoa học và hướng dẫn tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp:

– Thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc BVTV an toàn.

– Nghiên cứu về côn trùng, thiên địch (Ong ký sinh, thiên địch bắt mồi ăn thịt).

– Nghiên cứu về nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn.

– Đánh giá sinh trưởng, phát triển của cây công nghiệp, cây lương thực và cây dược liệu.

– Ảnh hưởng của phân bón đến sâu hại và thiên địch.

– Dịch chiết thảo mộc trừ sâu hại.

 

14. Các công trình KHCN công bố chủ yếu

14.1. Các sách, giáo trình đã công bố

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm

công bố

1 Rice-Based Cropping Systems in the Delta of the Vu Gia Thu Bon River Basin in Central Vietnam. In: Nauditt A., Ribbe L. (eds) Land Use and Climate Change Interactions in Central Vietnam. Water Resources Development and Management. Springer, Singapore. pp.83-102. Đồng tác giả Springer , 2017 2017
2 Giáo trình côn trùng nông nghiệp Đồng tác giả NXB Nông nghiệp 2017
3 Sách chuyên khảo: Sử dụng côn trùng thiên địch phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa tại miền Trung Đồng tác giả NBX Nông nghiệp 2017
 

14.2. Các bài báo đã công bố

(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố)

 

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm

công bố

1 Cropping system in the Vu Gia Thu Bon river basin, Central Vietnam: On farmers’ stubborn persistence in predominantly cultivative rice.

 

Rui Pedroso, Dang Hoa Tran, Minh Hoa Nguyen Thi, An Van Le, Lars Ribble, Khoa Dang Tran, Khac Phuc Le NJAS- Wageningen Journal of Life Science 80: 1 – 13. (SCI). 2017
2 Khả năng ký sinh và phát tán của ong ký sinh Tetrastichus brontispae (Hymenoptera: Eulophidae) trừ bọ dừa Brontispa longissima (Coleoptera: Chrysomelidae) tại Thừa Thiên Huế.

Effectiveness and Migration of Tetrastichus brontispae (Hymenoptera: Eulophidae), an Exotic Biological Control Agent of the Coconut Hispine Beetle Brontispa longissima (Coleoptera: Chrysomelidae) in Thua Thien Hue Province

Lê Khắc Phúc, Phạm Thị Mùi, Trần Thế Dân, Trần Thị Hoàng Đông và Trần Đăng Hòa – Tạp chí Bảo vệ thực vật (Viện Bảo vệ thực vật), 2017, Số: 1, Trang: 36. 2017
3 Hiệu lực của một số thuốc bảo vệ thực vật hóa học trừ nấm đối với bệnh rụng lá cao su (Corynespora casiicola) trên đồng ruộng tại Thừa Thiên Huế., Trần Đăng HòaLê Khắc PhúcNgô Thạch Quỳnh Huyên. Tạp chí Bảo vệ thực vật (Cục Bảo vệ thực vật), 2018, Tập: 276, Số: 1, Trang: 8-13. 2018
4 Techinical efficiency of rice production in the delta of the Vu Gia Thu Bon river basin, Central Vietnam.

 

Rui Pedroso, Dang Hoa Tran, Trinh Quoc Viet, An Van Le, Khoa Dang Tran, Khac Phuc Le World Development Perspectives: in press (Scopus) 2018
5 Control Efficacy of Pongam (Pongamia pinnata L.) Leaf Extract against the Turnip phid Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Hemiptera:Aphididae). Dang Hoa TRAN, Khac Phuc LE, Hoang Dong Thi TRAN and Takatoshi UENO J.Fac.Agr., Kyushu Univ., 61 (1), 141-145 (2016).

 

2016
6 Ảnh hưởng của nồng độ xử lý các loại thuốc bảo vệ thực vật đến hiệu lực trừ rầy  lưng trắng (Sogatella furcifera Horvath) hại lúa tại Thừa Thiên Huế Lê Khắc Phúc, Trần Thị Hoàng Đông, Thái Doãn Hùng, Trần Đăng Hòa Tạp chí Đại học Huế, Trang: 208-214 2016
7 Tính độc và biotype của quần thể rầy lưng trắng tại Thừa Thiên Huế Trần Thị Hoàng Đông, Thái Doãn Hùng, Lê Khắc Phúc, Trần Đăng Hòa Tạp chí Đại học Huế, Trang: 290-296 2016
8 Control efficacy of Pongam (Prongamia pinnata L.) leaf extract against the Turnip Aphid Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Heminoptera: Aphididae)., Trần Đăng HòaLê Khắc PhúcTrần Thị Hoàng Đông, Takatoshi Ueno. J. Fac. Agric., Kyushu Univ. 61: 141-145. (SCI), 2016, Tập: 61, Số: 1, Trang: 141 – 145. 2016
9 Hiệu lực của dịch chiết lá cây đậu dầu (Pongamia pinnata L.) đối với sâu kéo màng hại cải xanh (Hellula undalis fabricius) (Lepidoptera: Pyralidae), Trần Đăng Hòa, Nguyễn Thị Giang, Trần Thị Hoàng ĐôngLê Khắc Phúc, Trần Thị Xuân Phương. Tạp chí Bảo vệ thực vật (Viện Bảo vệ thực vật), 2015, Tập: 259, Số: 2, Trang: 3-5. 2015
10 Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa kháng rầy lưng trắng ĐT34 và PC6 tại Thừa Thiên Huế Trần Đăng HòaTrần Thị Hoàng Đông, Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Đình Thi, Lê Khắc Phúc. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2015, Tập: 257, Số: 2, Trang: 10-17 2015
11 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến thời gian phát dục và khả năng sinh sản của rầy lưng trắng Sogatella fucifera (Horvath) (Homoptera: Delphacidae) Trần Thị Hoàng ĐôngLê Khắc Phúc, Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Đăng Hòa. Tạp chí Bảo vệ thực vật (Cục Bảo vệ thực vật), 2015, Tập: 258, Số: 1, Trang: 7 -11 2015
12 Hiệu lực của dịch chiết lá cây đậu dầu (Pongamia pinnata L.) đối với sâu kéo màng hại cải xanh (Hellula undalis Fabricius) (Lepidoptera : Pyralidae)., Trần Đăng Hòa, Nguyễn Thị Giang, Trần Thị Hoàng ĐôngLê Khắc PhúcTrần Thị Xuân Phương. Tạp chí Bảo vệ thực vật (Cục Bảo vệ thực vật), 2015, Tập: 259, Số: 2, Trang: 3 – 5. 2015
13 Phát triển nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam., Trần Đăng HòaNguyễn Văn QuyLê Khắc Phúc, Dương Thanh Thủy. Báo cáo Hội thảo Định hướng liên kết phát triển bền vững đô thị Điện Bàn với Đà Nẵng và Hội An. Điện Bàn,3/2014., 2014, Trang: 195 – 206.. 2014
14 Thực trạng sản xuất rau và sự hiểu biết về rau an toàn ở Thừa Thiên Huế, Trần Đăng HòaLê Khắc PhúcNguyễn Thị Thu Hương. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2014, Tập: 12/2014, Số: 243, Trang: 17 – 23. 2014
15 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến một số đặc điểm sinh học của rầy lưng trắng Sogatella furcifera Horvath và đánh giá khả năng kháng rầy của các giống lúa., Lê Khắc PhúcTrần Đăng Hòa. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẵng khối nông – lâm – ngư – thủy lợi toàn quốc lần thứ 6, Đắk Lắk 9/2014, 2014, Trang: 86 – 91. 2014
16 Ảnh hưởng của nhiệt độ và ký chủ đến ong ký sinh Tetrastichus brontispae Ferrière, Lê Khắc PhúcTrần Thị Hoàng Đông, Nguyễn Đình Đức, Phan Thị Thúy Ni, Trần Đăng Hòa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2013, Tập: 17, Số: 224, Trang: 24 – 28. 2013
17 Effects of temperature and host on the immature development of the parasitoid Neochrysocharis okazakii (Hymenoptera: Eulophidae, Trần Đăng HòaLê Khắc Phúc, Takatoshi Ueno, Masami Takagi. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University(SCI), 2012, Tập: 57, Trang: 133-137. 2012
18 Tính độc của một số loại thuốc trừ sâu đến ong ký sinh Neochrysocharis okazakii (Hymenoptera: Eulophidae), một ký sinh quan trọng trên ruồi đục lá rau, Trần Đăng HòaLê Khắc PhúcTrần Thị Xuân Phương. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2012, Tập: 3/2012, Trang: 181 – 185 2012
19 Các dòng sinh học (Biotype) của rấy nâu Nilarpavata lugens Stal (Hmoptera: Delphacidae) tại Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thô 193:3- 7 Nguyễn Tiến LongTrần Thị Hoàng ĐôngLê Khắc PhúcTrần Đăng Hòa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2012, Tập: 193, Trang: 3 – 7. 2012
20 Rau an toàn và một số vấn đề sản xuất rau an toàn Trần Đăng HòaTrần Đăng KhoaLê Khắc Phúc Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2011, Tập: 3, Số: 86, Trang: 97 – 101. 2011
21 Khả năng thay thế phân hóa học bằng phân hữu cơ vi sinh cho cây hành (Allium fistulosum) tại Thừa Thiên Huế Trần Đăng Khoa, Trần Thị Bích Ngọc, Cao Ngọc Tâm, Mai Thị Tá, Trần Văn Trung, Thái Thị Mỹ Thành,  Lê Khắc Phúc. Hội nghị khoa học trẻ khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn Quốc, Cần Thơ, tháng 5/2011. 2011
22 Khả năng ký sinh và phát tán của ong ký sinh Asecodes hispinarum trừ bọ dừa Brontispa longissima tại Thừa Thiên Huế. Lê Khắc Phúc, Trần Đăng Hòa. Hội nghị khoa học trẻ khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn Quốc, Cần Thơ, tháng 5/2011. 2011
23 Đặc điểm sinh học của rệp bông Aphis gossipii (Homoptera: Aphididae) trên một số giống khoai môn sọ Trần Đăng HòaLê Khắc PhúcLê Tiến Dũng, Huỳnh Thị Tâm Thúy, Nguyễn Cẩm Long. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2010, Tập: 154, Trang: 35 – 40. 2010
24 Đánh giá khả năng kháng rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) của các dòng lúa mới có triển vọng ở Thừa Thiên Huế. Trần Đăng HòaLê Khắc PhúcTrần Thị Hoàng Đông. Tạp chí Công nghệ sinh học, 2010, Tập: 8, Số: 3B, Trang: 1319 – 1324. 2010
25 Đặc điểm sinh học của bọ cánh cứng hại dừa Brontispa longissima (Coleoptera: Chrysomelidae) ở điều kiện nhiệt độ khác nhau Lê Khắc PhúcTrần Đăng HòaLê Văn Hai, Satoshi Nakamura . Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2009, Tập: 133, Trang: 81 – 84. 2009
26 Ảnh hưởng của nhiệt độ và thức ăn đến thời gian phát dục và tỷ lệ sống sót của bọ cánh cứng hại dừa Brontispa longissima Gestro (Col: Chrysomelidae) Trần Đăng HòaLê Văn HaiLê Khắc Phúc, Hoàng Thị Thúy Vân, Huỳnh Thị Tâm Thúy, Satoshi Nakamura . Báo cáo khoa học. Hội nghị Côn trùng toàn quốc lần thứ 6. Nhà xuất bản Nông nghiệp., 2008, Trang: 103 – 106. 2008
15. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
     
16. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

1 Quy trình phòng trừ sinh học Bọ cánh cứng hại dừa (Brontispa longissima Gestro) bằng ong ký sinh (Asecodes hispinarum Boucek) tại Thừa Thiên Huế Chuyển giao, tập huấn cho nông dân Tỉnh Thừa Thiên Huê 1-10/2010
2 Quy trình sản xuất rau an toàn và thủ tục làm hồ sơ vùng sản xuất rau an toàn Chuyển giao, tập huấn cho nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế 10/2009-10/2011
3 Quy trình canh tác lúa 3 giảm 3 tăng tại Gia Lai Chuyển giao, tập huấn cho nông dân tỉnh Gia Lai 7/2011-2/2012
4 Quy trình phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng biện pháp sử dụng bọ đuôi kìm tại Bình Định Chuyển giao, tập huấn cho nông dân tỉnh Bình Định 6/2012-6/2013
5 Quy trình nhân nuôi ong ký sinh Tetrastichus brontispae trừ bọ dừa gây hại trên cây dừa Chuyển giao, tập huấn cho nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế 6/2012-12/2013
17. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 5 năm gần đây  – nếu có)

17.1. Đề tài, dự án đã chủ trì

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài
Nghiên cứu hiệu lực phòng trừ của dịch chiết lá sắn (Manihot esculenta) đối với một số loài sâu hại trong phòng thí nghiệm 2014-2015 Cấp Trường Đã nghiệm thu (Xuất sắc)
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong ký sinh nhập nội Tetrastichus brontispae Ferriere và thử nghiệm trừ bọ dừa Brontispa longissima Gestro tại Thừa Thiên Huế 2011-2012 Đại học Huế Đã nghiệm thu (Kết quả tốt)
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phản ứng giữa rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Horvath) với các giống lúa tại Thừa Thiên Huế. 1-12/2011 Cấp trường Đã nghiệm thu, kết quả tốt
Nghiên cứu khả năng ký sinh và phát triển của ong ký sinh Asecodes hispinarum Boucek trừ bọ dừa Brontispa longissima Gestro của tại Thừa Thiên Huế 1-12/2010 Cấp trường Đã nghiệm thu, kết quả tốt
Nghiên cứu khả năng thiết lập quần thể của ong Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae) ký sinh bọ cánh cứng hại dừa tại Thừa Thiên Huế. 2009-2011 Quỹ NAGAO, Nhật Bản Đã nghiệm thu, loại tốt
17.2. Đề tài, dự án đã tham gia      
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài
Tập huấn kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo chuỗi giá trị 2017 Nông thôn mới huyện Quảng Điền, TT Huế Đã nghiệm thu loại tốt
Tập huấn sản xuất ớt hiểm lai theo hướng hàng hóa 2017-2018 Nông thôn Miền núi PHú Vang, TT Huế Đã nghiệm thu loại tốt
Tổng hợp và biến tính vật liệu nano NaYF 4 2016-2017 Đại học Huế Đã nghiệm thu, loại tốt
Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chịu hạn cho đất trồng lúa phụ thuộc nước trời ở miền Trung 2016-2017 Cấp Bộ GD Đã nghiệm thu, loại tốt
Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa kháng rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Horvath) và xác định một số biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý ở Thừa Thiên Huế 2014-2016 Cấp Đại học Huế Đã nghiệm thu, loại tốt
Xác định nguyên nhân gây bệnh rụng lá trên cây cao su và giải pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2015-2017 Cấp tỉnh, Thư ký Đã nghiệm thu, loại tốt
Nghiên cứu bảo tồn giống Quýt Hương Cần ở Thừa Thiên Huế 2016-2020 Cấp bộ, Thư ký Chưa nghiệm thu
Phân lập hoạt chất và thử nghiệm hiệu lực phòng trừ phòng trừ sâu hại cây trồng của cây đậu dầu Pongamia pinnata (L.) 2013-2015 Thư ký

Cấp Bộ (Khoa học CN) – NAFOSTED

Đạt
 Ứng dụng và chuyển giao quy trình công nghệ phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng biện pháp sinh học sử dụng bọ đuôi kìm tại Bình Định 2012-2013 Thư ký

Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Bình Định, WB tài trợ

Đã nghiệm thu, loại tốt
Thử nghiệm mô hình sản xuất một số giống lúa kháng rầy lưng trắng (Sogattella furcifera Harvath) ở Thừa Thiên Huế 2012-2014 Thành viên

Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu, loại khá
 Xây dựng mô hình ứng dụng các sản phẩm hữu cơ, sinh học để sản xuất lúa chất lượng cao tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 2012-2015 Thư ký

Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu, loại tốt
Xác định biotype rầy nâu và chọn lọc giống lúa kháng rầy nâu ở miền Trung 2010-2012 Thư ký

Cấp bộ trọng điểm

Đã nghiệm thu, loại tốt
Phòng trừ sinh học bọ cánh cứng hại dừa 2008- 2011 Thư ký

Hợp tác với Nhật Bản (JICARS)

Đã nghiệm thu, loại tốt
Sự tương hợp giữa thuốc trừ sâu và ong ký sinh Neochrysocharis okazakii Kamijo (Hymenoptera: Eulophidae) trong hệ thống quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên rau 2009 – 2011 Thư ký

Cấp Bộ (Khoa học CN) – NAFOSTED

Đã nghiệm thu, loại tốt
Xác định Biotype của rầy nâu và đánh giá tính kháng rầy nâu của các giống lúa ở Thừa Thiên Huế. 2008-2009 Thành viên

Cấp Bộ

Đã nghiệm thu, loại tốt
Thu thập và chọn tạo các giống khoai môn sọ, khoai mỡ phục vụ cho các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, mã số: ĐTĐL.2008G/33 2008-2011 Thư ký đề tài nhánh

Cấp nhà nước

Đã nghiệm thu, loại khá

 

Hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn ở tỉnh Thừa Thiên Huế 2009-2011 Thư ký

Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu, loại tốt
  Xây dựng mô hình ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học để tổ chức sản xuất rau an toàn theo hướng VieGAP tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 2009-2011 Thành viên

Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu, loại tốt
Dự án Land Use and Climate Change interactions in Central Vietnam (LUCCi) 2010-2013 Thư ký

Liên kết CHLB Đức

Đã nghiệm thu, loại tốt
Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh gia Lai, gói thầu IPM trên tiêu; gói thầu 3 giảm 3 tăng trên cây lúa. 2011-2012 Thư ký

Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Gia Lai, WBtài trợ

Đã nghiệm thu, loại tốt
Xây dựng và chuyển giao mô hình phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM trên cây Hồ tiêu tại một số huyện của tỉnh Gia Lai, 2011-2012. Thành viên

Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp Gia Lai

Đã nghiệm thu, loại tốt
Tập huấn ToT cho giáo viên thỉnh giảng nòng cốt, chuyên đề ToT về sản xuất lúa hữu cơ tại tỉnh Hà Tĩnh. Dự án cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo (IMPP) 2010-2012 Tham gia tư vấn

WB tài trợ.

Đã nghiệm thu, kết quả tốt
Tập huấn ToT cho cán bộ kỹ thuật tại Ayunpa và Phú Thiện, Gia Lai 2013-2014 Tham gia tư vấn

WB tài trợ.

Đã nghiệm thu, kết quả tốt
Tập huấn kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV, sơ cứu nhiễm độc thuốc BVTV cho HTX Quảng Thọ II, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. 2013-2014 Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm Thủy Sản Thừa Thiên Huế Đã nghiệm thu, kết quả tốt
 

17. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,… – nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Giải khuyến khích. Công trình: Xác định Biotype của rầy nâu tại Thừa Thiên Huế. 2009
2 Học bổng Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nagao Natural Environmental Foundation – NEF) 2010
3 Giải 3 hội nghị khoa học trẻ toàn quốc khối Nông Lâm Ngư Thủy tại Cần Thơ. 2011
4 Giải 3. Công trình Hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tại Thừa Thiên Huế 2012
5 Giải 2: Công trình Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong ký sinh nhập nội Tetrastichus brontispae Ferriere và thử nghiệm trừ bọ dừa Brontispa longissima Gestro tại Thừa Thiên Huế 2014, tỉnh Thừa Thiên Huế
6 Giải 3: Công trình Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong ký sinh nhập nội Tetrastichus brontispae Ferriere và thử nghiệm trừ bọ dừa Brontispa longissima Gestro tại Thừa Thiên Huế 2015, VIFOTEC
7 Giải nhất: Công trình Quy trình chọn lọc giống kháng rầy lưng trắng tại Thừa Thiên Huế 2015, tỉnh Thừa Thiên Huế
 

18. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có)

– Video tập huấn quy trình kỹ thuật nhân nuôi ong ký sinh Asecodes hispinarum phòng trừ bọ dừa tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 2010.

Video quy trình sản xuất rau an toàn và thủ tục làm hồ sơ vùng sản xuất rau an toàn, 2011.

Video quy trình canh tác lúa 3 giảm 3 tăng tại Gia Lai, 2012.

Video Quy trình nhân nuôi và thả bọ đuôi kìm phòng trừ bọ dừa tại tỉnh Bình Định.

19. Cam đoan

Tôi xin cam đoan mọi lời khai trên là sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin kê khai trên.

 

 Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 3 năm 2019

                                                                                                          Người khai

ThS. Lê Khắc Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here