Bộ môn Nông Nghiệp Công Nghệ Cao

0
104

Bộ môn Nông Nghiệp Công Nghệ Cao

Trưởng Bộ môn: ThS. Đỗ Đình Thục

Các cán bộ – giảng viên:

TS. Vũ Tuấn Minh

ThS. Trần Đăng Khoa

ThS. Nguyễn Văn Quy

TS. Nguyễn Quang Cơ

TS. Hoàng Hải Lý

ThS. Hồ Công Hưng

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here