Nghiên cứu trồng xen Gừng và Dứa trong vườn cao su kiến thiết cơ...

Cây cao su đưa vào trồng ở Thừa Thiên Huế từ năm 1993. Đến nay Thừa Thiên Huế là...

Hội nghị khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường Đại học và Cao...

Trong 2 ngày (từ 12 - 13/5) tại Trường Đại học Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường Đại học và Cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy toàn quốc lần thứ V. Tham gia Hội nghị gồm có 15 Trường Đại học, Cao đẳng trong khối ngành Nông - Lâm - Ngư - Thủy trên toàn quốc.

Sản phẩm khoa học, cơ sở dữ liệu khoa học Khoa Nông học, Trường...

Sản phẩm khoa học, Cơ sở dữ liệu khoa học Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại...

Nghiệm thu kết quả nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Huế

Chiều ngày 29/7/2020, lúc 14h00, tại Phòng họp số I.2. Đại học Huế đã tổ chức nghiệm thu nhóm...

Danh mục đề tài KHCN Cấp cơ sở và Sinh viên năm 2019

Danh mục đề tài KHCN Cấp cơ sở và Sinh viên năm 2019 Danh mục đề tài KHCN Cấp...

Các sản phẩm KHCN được thương mại hóa, chuyển giao

TT Mã số Tên sản phẩm, quy trình công nghệ Tác giả chính và liên hệ Đặc trưng cơ bản của sản phẩm,...

Thông tin kết quả đề tài cấp cơ sở năm 2021 của Khoa Nông...

Thông tin đề tài cấp cơ sở năm 2021 đã được nghiệm thu của Khoa Nông học, Trường Đại...

Tổng hợp đề xuất đề tài NCKH cấp trường và sinh viên năm 2016

DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 STT Tên đề tài Chủ trì đề tài (ghi đầy đủ các...

Thông báo Hội nghị Tổng kết Hoạt động KHCN năm 2012 – 2013

Hội nghị Tổng kết hoạt động KHCN 2012 - 2013 của Khoa Nông học được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động KHCN trong năm qua và thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động KHCN thời gian tới

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ...

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 Thông tin ở đường...

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM