Các sản phẩm KHCN được thương mại hóa, chuyển giao

154
TT Mã số Tên sản phẩm, quy trình công nghệ Tác giả chính và liên hệ Đặc trưng cơ bản của sản phẩm, các vấn đề quy trình có thể giải quyết được Hiện trạng
1 Chế phẩm Pseudomonas phòng trừ bệnh chết nhanh hồ tiêu PGS.TS. Trần Thị Thu Hà Giảm tỉ lệ chết nhanh 15-20%, đơn giản và dễ sử dụng Đã được chuyển giao thành công
2 Quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường Đảm bảo quản lý thành công bệnh chết nhanh hồ tiêu an toàn và hiệu quả Đã được chuyển giao thành công
3 Quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết chậm hồ tiêu PGS.TS. Nguyên Vĩnh Trường Đảm bảo quản lý thành công bệnh chết chậm hồ tiêu an toàn và hiệu quả Đã được chuyển giao thành công
4 Quy trình Quản lý bệnh héo chết nhanh vi khuẩn hại gừng PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường; TS. Trần Thị Nga Đảm bảo quản lý thành công bệnh héo chết nhanh vi khuẩn hại gừng an toàn và hiệu quả Đã được chuyển giao thành công
5 Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường Đảm bảo phát hiện bệnh hại sớm để cảnh báo cho công tác quản lý bệnh Đã được chuyển giao thành công
6 Quy trình sản xuất rau các loại (cải, hành, rau muống, mồng tơi, rau húng, xà lách…) theo TC VietGap PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường và cs Đảm bảo sản xuất các loại rau (cải, hành, rau muống, mồng tơi, rau húng, xà lách…) đúng theo TC VietGap Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
7 Quy trình kỹ thuật sản xuất hành lá an toàn Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đạt tiêu chuẩn VietGAP Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
8 Quy trình kỹ thuật sản xuất dưa chuột an toàn Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đạt tiêu chuẩn VietGAP Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
9 Quy trình kỹ thuật sản xuất rau dền an toàn Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đạt tiêu chuẩn VietGAP Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
10 Quy trình kỹ thuật sản xuất rau thơm an toàn Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đạt tiêu chuẩn VietGAP Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
11 Quy trình kỹ thuật sản xuất rau kiệu an toàn Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đạt tiêu chuẩn VietGAP Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
12 Quy trình kỹ thuật sản xuất rau xà lách an toàn Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đạt tiêu chuẩn VietGAP Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
13 Quy trình kỹ thuật sản xuất rau cải xanh an toàn Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đạt tiêu chuẩn VietGAP Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
14 Quy trình kỹ thuật sản xuất cà tím an toàn Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đạt tiêu chuẩn VietGAP Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
15 Quy trình kỹ thuật sản xuất rau ớt an toàn Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đạt tiêu chuẩn VietGAP Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
16 Quy trình kỹ thuật sản xuất hành lá an toàn Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đạt tiêu chuẩn VietGAP Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
17 Quy trình thu hoạch, sơ chế, đóng gói rau chất lượng cao an toàn Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo khâu thu hoạch sơ chế, đóng gói theo  TCVN 11892-1:2017 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
18 Quy trình sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo hoai mục, giàu dinh dưỡng cung cấp cho các mô hình rau an toàn Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
19 Quy trình kỹ thuật sản xuất rau cải xanh an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo cấp chứng nhận VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
20 Quy trình kỹ thuật sản xuất rau xà lách an toàn trong nhà lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo cấp chứng nhận VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
21 Quy trình kỹ thuật sản xuất rau dền an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo cấp chứng nhận VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
22 Quy trình kỹ thuật sản xuất rau kiệu an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo cấp chứng nhận VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
23 Quy trình kỹ thuật sản xuất dưa chuột trong nhà lưới an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo cấp chứng nhận VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
24 Quy trình kỹ thuật sản xuất cà tím trong nhà lưới an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo cấp chứng nhận VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
25 Quy trình kỹ thuật sản xuất hành lá an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo cấp chứng nhận VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
26 Quy trình kỹ thuật sản xuất rau thơm (húng lũi) an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo cấp chứng nhận VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
27 Quy trình kỹ thuật sản xuất giống HT1 cấp xác nhận 1 và 2 Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Lê Như Cương; Nguyễn Thị Giang Đảm bảo sản xuất giống HT1 đạt cấp xác nhận 1 và 2 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
28 Quy trình kỹ thuật sản xuất giống BT7 cấp xác nhận 1 và 2 Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Lê Như Cương; Nguyễn Thị Giang Đảm bảo sản xuất giống BT7 đạt cấp xác nhận 1 và 2 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
29 Quy trình kỹ thuật sản xuất thương phẩm giống lúa HT1 Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Lê Như Cương; Nguyễn Thị Giang Đảm bảo năng suất và an toàn cho người tiêu dùng Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
30 Quy trình kỹ thuật sản xuất thương phẩm giống lúa BT7 Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Lê Như Cương; Nguyễn Thị Giang Đảm bảo năng suất và an toàn cho người tiêu dùng Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
31 Quy trình kỹ thuật sản xuất giống ớt đạt tiêu chuẩn VietGAP Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Lê Như Cương; Nguyễn Thị Giang Đảm bảo cấp chứng nhận VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
32 Quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, chế biến ớt đạt tiêu chuẩn VietGAP Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Lê Như Cương; Nguyễn Thị Giang Đảm bảo cấp chứng nhận VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
33 Quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa HT1 cấp xác nhận Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo sản xuất giống HT1 đạt cấp xác nhận Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
34 Quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa BT7 cấp xác nhận Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo sản xuất giống BT7 đạt cấp xác nhận Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
35 Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa HT1 an toàn chất lượng cao Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo năng suất và an toàn cho người tiêu dùng Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
36 Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa BT7 an toàn chất lượng cao Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo năng suất và an toàn cho người tiêu dùng Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
37 Quy trình chế biến và đóng gói sản phẩm gạo an toàn Trần Đăng Hoà; Lê Khắc Phúc; Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Thị Xuân Phương; Trần Thị Hoàng Đông; Trần Đăng Khoa Đảm bảo năng suất và an toàn cho người tiêu dùng Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
38 Quy trình quản lý tổng hợp bệnh rụng lá cao su Corynespora (Corynespora cassiicola (Berk. & M.A. Curtis) C.T. Wei) tại tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Khắc Phúc; Trần Đăng Hoà; Hoàng Trọng Nghĩa; Nguyễn Thị Thu Thuỷ; Trần Phương Đông; Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Kim Toản Hạn chế bệnh rụng lá cao su từ 15-20%. Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
39 Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa Bắc thịnh cấp xác nhận Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Đăng Hoà; Trần Đăng Tuấn Vũ. Đảm bảo sản xuất giống Bắc Thịnh đạt cấp xác nhận Có thể chuyển giao
40 Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa  HY198 cấp xác nhận Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Đăng Hoà; Trần Đăng Tuấn Vũ. Đảm bảo sản xuất giống HY198 đạt cấp xác nhận Có thể chuyển giao
41 Quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa Bắc thịnh thương phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Đăng Hoà; Trần Đăng Tuấn Vũ. Đảm bảo sản xuất giống Bắc Thịnh đạt tiêu chuẩn VietGAP Có thể chuyển giao
42 Quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa HY198 thương phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP Hoàng Trọng Nghĩa; Trần Đăng Hoà; Trần Đăng Tuấn Vũ. Đảm bảo sản xuất giống HY198 đạt tiêu chuẩn VietGAP Có thể chuyển giao
43 Quy trình kỹ thuật nhân nuôi và thả bọ đuôi kìm phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa tại Bình Định Trần Đăng Hoà, Lê Khắc Phúc, Trần Thị Hoàng Đông. Hệ số nhân đạt trên 20 lần, hiệu quả phòng trừ đạt trên 60% Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
44 Quy trình nhân giống in vitro cây hoa Chuông TS. Lã Thị Thu Hằng có thể chuyển giao quy trình hoặc sản phẩm Có thể chuyển giao
45 Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa chuông thương phẩm TS. Lã Thị Thu Hằng chuyển giao quy trình Có thể chuyển giao
46 Quy trình nhân giống in vitro cây hoa cúc TS. Lã Thị Thu Hằng có thể chuyển giao quy trình hoặc sản phẩm Có thể chuyển giao
47 Quy trình kỹ thuật nhân giống cây Thanh Trà TS. Lã Thị Thu Hằng chuyển giao quy trình Có thể chuyển giao
48 Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Măng tây TS. Lã Thị Thu Hằng chuyển giao quy trình Có thể chuyển giao
49 Quy trình nhân giống in vitro cây Vanilla ThS. Trần Thị Triêu Hà có thể chuyển giao quy trình hoặc sản phẩm Có thể chuyển giao
50 Quy trình nhân giống in vitro cây Mía ThS. Trần Thị Triêu Hà có thể chuyển giao quy trình hoặc sản phẩm Có thể chuyển giao
51 Quy trình nhân giống in vitro cây Chuối ThS. Trần Thị Triêu Hà có thể chuyển giao quy trình hoặc sản phẩm Có thể chuyển giao
52 Quy trình nhân giống in vitro cây Dạ yên thảo ThS. Dương Thanh Thủy có thể chuyển giao quy trình hoặc sản phẩm Có thể chuyển giao
53 Quy trình nhân giống in vitro cây hoa lan Hồ Điệp ThS. Dương Thanh Thủy có thể chuyển giao quy trình hoặc sản phẩm Có thể chuyển giao
54 Quy trình nhân giống in vitro cây Dứa ThS. Dương Thanh Thủy có thể chuyển giao quy trình hoặc sản phẩm Có thể chuyển giao
55 Áp dung tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh cây Thanh trà nhằm nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất hàng hóa TS. Nguyễn Tiến Long có thể chuyển giao quy trình hoặc sản phẩm Có thể chuyển giao
56 Tư vấn, thiết kế, lắp đặt các hệ thống tiết kiệm nước có ứng dụng công nghệ tự động hóa. TS. Nguyễn Tiến Long chuyển giao quy trình Có thể chuyển giao
57 Tư vấn, thiết kế, quy hoạch vườn, trang trại TS. Nguyễn Tiến Long chuyển giao quy trình Có thể chuyển giao
58 Quy trình sản xuất lạc TK10 kháng bệnh héo xanh vi khuẩn, năng suất cao PGS.TS. Lê Như Cương chuyển giao quy trình Có thể chuyển giao
59 Quy trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn có ích bacillus PGS.TS. Lê Như Cương có thể chuyển giao quy trình hoặc sản phẩm Có thể chuyển giao
60 Quy trình ứng dụng chế phẩm bacillus trong sản xuất lạc PGS.TS. Lê Như Cương chuyển giao quy trình Có thể chuyển giao
61 Quy trình sử dụng nano bạc hạn chế bệnh héo rũ gốc mốc trắng lạc PGS.TS. Lê Như Cương chuyển giao quy trình Có thể chuyển giao
62 Quy trình thủy canh TS. Nguyễn Văn Quy chuyển giao quy trình Có thể chuyển giao
63 Quy trình trồng dưa lưới TS. Nguyễn Văn Quy có thể chuyển giao quy trình hoặc sản phẩm Có thể chuyển giao
64 Các quy trình sản xuất giống (ghép/giâm) gấc PGS.TS. Nguyễn Đình Thi Có thể sản xuất cây giống quy mô công nghiệp và đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe cây giống; Chuyển giao quy trình hoặc sản phẩm Có thể chuyển giao
65 Quy trình canh tác chanh leo PGS.TS. Nguyễn Đình Thi Sản xuất canh leo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; Chuyển giao quy trình hoặc sản phẩm Có thể chuyển giao
66 Quy trình canh tác dược liệu Địa liền PGS.TS. Nguyễn Đình Thi Sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, quy mô lớn; Chuyển giao quy trình hoặc sản phẩm Có thể chuyển giao
67 Quy trình canh tác gấc hữu cơ PGS.TS. Nguyễn Đình Thi Sản xuất hàng hóa số lượng lớ đảm bảo chất lượng; Chuyển giao quy trình hoặc sản phẩm Có thể chuyển giao
68 Quy trình kỹ thuật trồng sen lấy hạt đạt tiêu chuẩn vietgap Lê Khắc Phúc Sản xuất sen đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP TCVN11892-1:2017 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
69 Quy trình quản lý dịch hạisen Lê Khắc Phúc Quản lý được các loài dịch hại trên cây sen Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
70 Quy trình kỹ thuật sản xuất giống sen lấy hạt  phục vụ xây dựng mô hình sản xuất sen theo tiêu chuẩn vietgap Lê Khắc Phúc Sản xuất được giống sen đáp ứng tiêu chuẩn giống để trồng ở các mô hình VietGAP Sen Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
71 Quy trình công nghệ sản xuất ong tetrastichus brontispae trừ bọ dừa phù hợp với các tỉnh miền trung Lê Khắc Phúc, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Hoàng Đông; Nguyễn Thị Giang Hệ số nhân đạt trên 30 lần, hiệu quả phòng trừ trên 80% Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
72 Quy trình công nghệ sản xuất ong tetrastichus brontispae phù hợp với điều kiện nông hộ tại các tỉnh miền trung Lê Khắc Phúc, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Hoàng Đông; Nguyễn Thị Giang Hệ số nhân đạt trên 30 lần, hiệu quả phòng trừ trên 80% Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
73 Quy trình kỹ thuật trồng rau má hữu cơ đạt tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế Lê Khắc Phúc Đáp ứng chứng nhận ACT (Quốc tế) và PGS (Việt Nam) Có thể chuyển giao
74 Quy trình tư vấn và chứng nhận trong sản xuất rau quả hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế – act Lê Khắc Phúc Đáp ứng chứng nhận ACT (Quốc tế) và PGS (Việt Nam) Có thể chuyển giao
75 Quy trình tư vấn và chứng nhận trong sản xuất rau quả đạt tiêu chuẩn vietgap (tcvn 11892-1:2017) Lê Khắc Phúc Đáp ứng chứng nhận VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 Có thể chuyển giao
76 Quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc vả đỏ theo tiêu chuẩn Vietgap Lê Khắc Phúc, Hồ Công Hưng Đáp ứng chứng nhận VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
77 Quy trình trồng, cải tạo và chăm sóc vườn cây ăn quả đạt tiêu chuẩn vietgap Lê Khắc Phúc, Hồ Công Hưng Đáp ứng chứng nhận VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 Đã được chuyển giao thành công; Có thể chuyển giao
78 Quy trình kỹ thuật canh tác và bảo quản dưa lấy hạt PGS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa Giống dưa lấy hạt phù hợp đất cát biển, mật độ và phân bón phù hợp cho năng suất cao; phương pháp bảo quản dưa lấy hạt phù hợp Có thể chuyển giao
79 Quy trình sử dụng phân bón và tưới nước tiết kiệm giảm phát thải khí nhà kính trên cây lúa PGS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa Hướng dẫn sử dụng phân bón và tưới nước tiết kiệm cho cây lúa đạt năng suất, hiệu quả kinh tế và giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính Có thể chuyển giao
80 Quy trình sử dụng phân bón giảm phát thải khí nhà kính trên cây rau xà lách PGS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa Hướng dẫn sử dụng phân bón  cho cây rau xà lách đạt năng suất, hiệu quả kinh tế và giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính Có thể chuyển giao
81 Quy trình sản xuất phân hữu cơ chứa Silic cao từ phụ phẩm nông nghiệp PGS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sản xuất phân hữu cơ có hàm lượng hợp chất hữu cơ, N, P, K đảm bảo yêu cầu quy định, đặc biệt có hàm lượng Si dễ tiêu cao, tăng khả năng chống chịu hạn cho cây trồng, thích ứng biến đổi khí hậu Có thể chuyển giao
82 Quy trình sản xuất phân hữu cơ khoáng PGS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa Sản phẩm phân hữu cơ khoáng có hàm lượng dinh dưỡng đạt tiêu chuẩn Việt Nam, khắc phục nhược điểm của phân hóa học và phân hữu cơ, quy trình sản xuất đơn giản, phục vụ sản xuất theo hướng hữu cơ Có thể chuyển giao
83 Quy trình sản xuất giá thể trồng rau và hoa PGS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa Sản phẩm giá thể có tính chất lý học và hóa học tốt, phù hợp với các loại hoa trồng chậu và các loại rau ăn lá. Có thể chuyển giao
84 Quy trình canh tác cây hoa dã yên thảo ThS. Đỗ Đình Thục Giống hoa dã yên thảo phù hợp, các biện pháp kỹ thuật như nhân giống, bón phân, giá thể phù hợp cho cây hoa dã yên thảo Có thể chuyển giao
85 Quy trình canh tác cây hoa đồng tiền trồng chậu ThS. Đỗ Đình Thục Giống hoa đồng tiền trồng chậu phù hợp, các biện pháp kỹ thuật như nhân giống, bón phân, giá thể phù hợp cho cây hoa đồng tiền trồng chậu Có thể chuyển giao
86 Quy trình canh tác cây hoa mai địa thảo ThS. Đỗ Đình Thục Giống hoa mai địa thảo phù hợp, các biện pháp kỹ thuật như nhân giống, bón phân, giá thể phù hợp cho cây hoa mai địa thảo Có thể chuyển giao
87 Quy trình kỹ thuật trồng nấm sò ThS. Lê Thị Thu Hường Nấm tươi, sản phẩm đảm bảo chất lượng Đã được thương mại hoá
88 Quy trình kỹ thuật trồng nấm mộc nhĩ ThS. Lê Thị Thu Hường Nấm sấy khô, sản phẩm đảm bảo chất lượng Đã được thương mại hoá
89 Quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm vân chi TS. Vũ Tuấn Minh Giống nấm cấp 2, Nấm sấy khô , sản phẩm đảm bảo chất lượng Đã được thương mại hoá; Có thể chuyển giao
90 Nhãn Hiệu hàng hóa “Nấm Nông Lâm Huế” cho sản phẩm nấm sò, mộc nhĩ và nấm vân chi ThS. Lê Thị Thu Hường Sản phẩm được chứng nhận bởi Cục sở hữu trí tuệ Đã được thương mại hoá