Thông báo Tập huấn công tác quản lý đề tài, nhiệm vụ KH&CN năm 2020

0
13

Tập huấn công tác quản lý đề tài, nhiệm vụ KH&CN năm 2020.

Quý Thầy Cô có đề xuất đề tài cấp Bộ và ĐHH  sẽ tham gia theo lịch chung của ĐHH.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here