TS. Nguyễn Văn Đức

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/941      

Lý lịch khoa học TS Lã Thị Thu Hằng

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/930  

NCS. Dương Thanh Thủy

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/932    

PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/931    

Ngành khoa học cây trồng (Chuyên ngành Công nghệ chọn tạo và sản xuất...

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG   1.Tên ngành đào tạo: Khoa học cây trồng (Crop Science)              Mã ngành:...

ĐIỀU TRA KHẢO SÁT VỀ GIỚI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Thư mời tham gia điều tra khảo sát về Giới ở trường Đại học

Thông tin bộ môn Sinh lý – Sinh hóa thực vật

BỘ MÔN SINH LÝ - SINH HÓA THỰC VẬT I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Bộ môn Sinh lý-Sinh...

Seminar về nông nghiệp hữu cơ

Khoa Nông học sẽ tổ chức Seminar về Nông nghiêp hữu cơ do TS.  Wantana Sinsiri, Khoa Công nghệ,...

Thông tin bộ môn Hoa viên cây cảnh

Thông tin bộ môn hoa viên cây cảnh

THÔNG TIN BỘ MÔN NÔNG HOÁ THỔ NHƯỠNG

BỘ MÔN NÔNG HÓA THỔ NHƯỠNG 1. Thông tin chung về bộ môn  Hiện nay bộ môn gồm có 6...

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM