Diễn đàn về các bên liên quan trong giáo dục đại học định hướng...

Diễn đàn là cơ hội để nhà trường, nhà tuyển dụng, và các cơ quan quản lý trao đổi, thảo luận về giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Việt Nam.

Chuẩn đầu ra và khung chương trình ngành Khoa học đất

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC   Ngành: Khoa học đất              (Tiếng Anh: Soil science) Mã ngành: 52440306 Loại hình đào...

HỘI NGHỊ HỌC TẬP – RÈN LUYỆN TỐT VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012-2013

14 h ngày 19.10.2013. Khoa Nông học tổ chức hội nghị học tập - rèn luyện tốt và tổng kết năm học 2012-2013 tại Nhà Đa chức năng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Khoa Nông học – Thông tin quảng bá tuyển sinh năm 2020

Thông tin quảng bá tuyển sinh Đại học năm 2020. https://www.facebook.com/truongdaihocnonglamhue/videos/1772649256209817/

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2013-2014

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2013-2014

Quy trình thực tập áp dụng cho sinh viên Khoa Nông học

Quy trình thực tập áp dụng cho sinh viên Khoa Nông học, áp dụng từ Khóa 51, file kèm...

Đoàn đánh giá giữa kỳ chương trình POHE đến thăm và làm việc với...

Ngày 7.3.2014 tại phòng làm việc số 3 của Trường Đại học nông lâm Huế đã có buổi làm việc giữa Nhà trường và đoàn đánh giá độc lập chương trình Giáo dục Đại học theo định hướng nghề nghiêp (POHE).

Các câu hỏi thường gặp trong Tư vấn tuyển sinh

Năn 2020, các thí sinh có thể tham khảo các câu hỏi và thông tin thường gặp trong công...

THÔNG BÁO HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 55

THÔNG BÁO HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 55 1. Do tình hình Covid 19 diễn ra phức tạp,...

Chuẩn đầu ra và khung chương trình ngành Nông học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC   Ngành: Nông học              (Tiếng Anh: Agronomy) Mã ngành: 52620109 Loại hình đào tạo:...

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM