THÔNG BÁO HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 55

130
THÔNG BÁO HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 55
1. Do tình hình Covid 19 diễn ra phức tạp, Nhà trường triển khai giảng dạy online cho sinh viên năm nhất (Khóa 55) từ ngày 04/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.
Sinh viên sử dụng địa chỉ email công vụ (có tên miền huaf.edu.vn) để học trực tuyến.
Email công vụ của sinh viên: mã_sinh_viên@huaf.edu.vn
Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Hữu Tú, mã sinh viên: 21L1020023 có địa chỉ email là: 21L1020023@huaf.edu.vn
Mật khẩu: sinhvien[bốn số cuối của số điện thoại]
Ví dụ: Sinh viên có 04 số cuối sđt đã đăng ký với nhà trường là 8899 thì mật khẩu là: sinhvien8899
Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên tiến hành đặt lại mật khẩu. Địa chỉ email này sinh viên sẽ sử dụng suốt quá trình học tập tại trường.
2. Thời khóa biểu học tập, Sinh viên đăng nhập vào tài khoản trang QLGD: https://qlgd.huaf.edu.vn. Username: mã_sinh_viên; mật khẩu: sinhvien
3. Hướng dẫn học trực tuyến tại: https://www.youtube.com/watch?v=KkV26flwqJc
4. Các thông tin cập nhật mới nhất dành cho sinh viên có tại trang web phòng ĐT&CTSV: http://daotao.huaf.edu.vn
Sinh viên dùng địa chỉ email đã được nhà trường cấp để tham gia lớp học. Phần mềm học trực tuyến google classroom.
Chúc các em sớm hòa nhập với môi trường giáo dục đại học, học tập và rèn luyện tốt !