Họp tiểu ban Quảng bá tuyển sinh và Ban điều hành web – Truyền thông Khoa Nông học

68

Ngày 30/9/2021 lúc 14h00, dưới sự chủ trì của BCN Khoa Nông học và các Trưởng tiểu ban Quảng bá tuyển sinh, Ban điều hành web – Truyền thông Khoa nông học họp tổng kết công tác tuyển sinh, điều hành web trong năm học 2020 – 2021 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm học 2021 – 2022.
Tại cuộc họp, các thầy cô giáo đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho phương hướng và đề xuất các biện pháp thực hiện trong năm 2021 – 2022.
Dưới đây là một số hình ảnh trong cuộc họp.