Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

314

 

DANH MỤC NGÀNH THUỘC KHOA NÔNG HỌC VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 1 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI TN THPT NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỌC HUẾ

STT
Tên ngành học
Mã ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
Mã tổ hợp môn xét tuyển
Chỉ tiêu
Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT
1
Sinh học ứng dụng
7420203
1.    Toán, Vật lý, Hóa học
2.   Toán, Sinh học, Hóa học
3.   Toán, Sinh học, Tiếng Anh
4.   Toán, Sinh học, Vật lý
A00
B00
D08
A02
20
15,00
2
Nông học
7620109
1.    Toán, Vật lý, Hóa học
2.   Toán, Sinh học, Hóa học
3.   Toán, Sinh học, Tiếng Anh
4.   Toán, Sinh học, Vật lý
A00
B00
D08
A02
20
15,00
3
Khoa học cây trồng
7620110
1.    Toán, Vật lý, Hóa học
2.   Toán, Sinh học, Hóa học
3.   Toán, Sinh học, Tiếng Anh
4.    Toán, Sinh học, Vật lý
A00
B00
D08
A02
20
15,00
4
Bảo vệ thực vật
7620112
1.    Toán, Vật lý, Hóa học
2.   Toán, Sinh học, Hóa học
3.   Toán, Sinh học, Tiếng Anh
4.   Toán, Sinh học, Vật lý
A00
B00
D08
A02
20
15,00
5
Nông nghiệp công nghệ cao
7620118
1.   Toán, Vật lý, Hóa học
2.   Toán, Sinh học, Hóa học
3.   Toán, Sinh học, Tiếng Anh
4.   Toán, Sinh học, Vật lý
A00
B00
D08
A02
20
15,00