Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Nông học

0
43

1. GS.TS. Trần Đăng Hòa: Chủ tịch

2. ThS. Lê Khắc Phúc: Ủy viên thư ký

3. PGS.TS. Trần Thị Thu Hà: Uỷ viên thường trực

4. PGS.TS. Lê Như Cương:  Ủy viên thường trực

5. GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa

6. PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi

7. PGS.TS. Trần Thị Lệ

8. PGS. TS. Nguyễn Đình Thi

9. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường

10. PGS.TS. Trần Thanh Đức

11. ThS. Đỗ Đình Thục

12. TS. Lê Thanh Bồn

13. TS. Trịnh Thị Sen

14. ThS. Trần Minh Quang

15. PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu (Đã nghỉ hưu).

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here