Chi bộ Khoa Nông học

147

CHI BỘ KHOA NÔNG HỌC

Trường Đại học Nông Lâm Huế (tiền thân là trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc) được thành lập ngày 14 tháng 08 năm 1967.

Khoảng giữa năm 1968, Đảng bộ trường tổ chức Đại hội lần thứ I và tiếp đó Đảng bộ Khoa Trồng trọt được thành lập. Lúc đó Chi bộ khoa Trồng trọt trực thuộc Đảng bộ Khoa Trồng trọt trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc.

Hơn 40 năm qua Chi bộ khoa Trồng trọt trước đây nay là Chi bộ khoa Nông học đã có nhiều thay đổi về cấp ủy, nhất là các đồng chí Bí thư chi bộ. Sự thay đổi này là do điều kiện và hoàn cảnh công tác trong các giai đoạn khác nhau.

Sau đây là những thay đổi về Bí thư Chi bộ khoa Nông học qua các giai đoạn:

I. Giai đoạn ở Hà Bắc:

– Từ 1967 – 1969: Bí thư Chi bộ là Đ/c Vũ Phương

– Từ 1970 – 1973: Bí thư Chi bộ là Đ/c Trần Sung

– Từ 1974 – 1978: Bí thư Chi bộ là Đ/c Phan Liêu

– Từ 1979 – 1981: Bí thư Chi bộ là Đ/c Nguyễn Thiềng

– Từ 1982 – 1983: Bí thư Chi bộ là Đ/c Hoàng Văn Công

II. Giai đoạn ở Huế:

– Từ 1984 – 1986: Bí thư Chi bộ là Đ/c Trần Văn Minh

– Từ 1987 – 1988: Bí thư Chi bộ là Đ/c Mai Thị Bích Hồng

– Từ 1989 – 1990: Bí thư Chi bộ là Đ/c Hoàng Văn Công

– Từ 1991 – 1992: Bí thư Chi bộ là Đ/c Nguyễn Dũng Tiến

– Từ 1993 – 1994: Bí thư Chi bộ là Đ/c Hoàng Văn Công

– Từ 1995 – 1997: Bí thư Chi bộ là Đ/c Nguyễn Quang Phổ

– Từ 1998 – 2001: Bí thư Chi bộ là Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt

– Từ 2002 – 2006: Bí thư Chi bộ là Đ/c Võ Văn Quang

– Từ 2007 – 2010: Bí thư Chi bộ là Đ/c Trần Thị Xuân An

– Từ 2011 – 2013: Bí thư Chi bộ là đ/c Trần Đăng Hoà

– Từ 2013 – 2015: Bí thư Chi bộ là đ/c Trần Đăng Hoà

– Từ năm 2015 đến 2020

Bí thư: Đ/c Trần Đăng Hòa

Phó bí thư: Đ/c Hoàng Thị Thái Hoà

Chi uỷ viên: Đ/c Lê Như Cương

Chi ủy viên: Đ/c Trần Thị Thu Hà

Chi ủy viên: Đ/c Trần Minh Quang.

– Từ 2020 – 2022

Bí thư: Đ/C Lê Như Cương

Phó bí thư: Đ/C Trần Minh Quang

Chi ủy viên: Đ/C Hoàng Thị Thái Hòa

Trong suốt thời gian qua Chi bộ khoa Nông học luôn luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh và 100% Đảng viên trong Chi bộ đều là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.