Thông tin Bộ môn Di truyền – Giống cây trồng

0
109

THÔNG TIN BỘ MÔN DI TRUYỀN – GIỐNG CÂY TRỒNG

1.Quá trình thành lập bộ môn

Bộ môn được thành lập sau khi trường Trường Đại học Nông nghiệp II được thành lập (ngày 14 tháng 8 năm 1967).

– Từ 1967 – 1983 Bộ môn Di truyền giống cây trồng Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc.

– Từ 1983 – 1994 Bộ môn Di truyền giống cây trồng Trường Đại học Nông nghiệp II Huế.

– Từ 1994 – đến nay Bộ môn Di truyền giống cây trồng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

2. Trưởng Bộ môn qua các thời kỳ

– Từ 1967 – 1972: KS.Võ Hùng

– Từ 1972 – 1977: TS. Trương Đích

– Từ 1977 – 1988: GS.TSKH. Võ Hùng

– Từ 1988 – 2005: KS. Nguyễn Dũng Tiến

– Từ 2005 – 2010: PGS.TS. Trần Thị Lệ

– Từ 2010 – 2012: PGS.TS. Trần Văn Minh

– Từ 2012 – nay: TS. Phan Thị Phương Nhi

3. Cơ cấu tổ chức hiện tại

Hiện tại bộ môn gồm 7 cán bộ, giáo viên. Cụ thể như sau:

1. PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi, Giảng viên, cao cấp Trưởng bộ môn

2. GS.TS. Trần Văn Minh, Giảng viên cao cấp

3. TS. Lê Tiến Dũng, Giảng viên chính

4. TS. Trần Thị Thu Giang, Giảng viên

5. ThS. Trần Minh Quang, Giảng viên (đang nghiên cứu sinh)

6. TS. Lã Thị Thu Hằng, Nghiên cứu viên

4. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu

Hiện tại bộ môn đang quản lý các cơ sở phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu sau đây:

1.     Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào

Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào rộng khoảng 100m2, có đầy đủ các thiết bị, máy móc để thực hiện nuôi cấy mô tế bào từ khâu xử lý mẫu, tách mẫu, vào mẫu, nuôi mẫu, nhân mẫu, đưa cây ra vườn ươm.

Trong những năm qua phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào đã hoạt động tích cực, thu được nhiều kết quả, phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất.

2.    Phòng thực hành, thực tập

Phòng thực hành thực tập rộng khoảng 100m2 đủ các thiết bị, máy móc để thực hiện các bài thực tập thuộc các môn học do bộ môn quản lý như: di truyền thực vật, chọn tạo giống cây trồng, công nghệ sản xuất giống.

Phòng thực hành, thực tập đã hoạt động có hiệu quả thiết thực phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3.     Nhà lưới và vườn thực nghiệm

Bộ môn đang quản lý nhà lưới rộng khoảng 500m2 khá hiện đại với hệ thống tưới phun sương, tưới đẫm, thông gió. Nhà lưới và vườn thực nghiệm là nơi phục vụ cho việc ươm cây sau khi nuôi cấy mô, tiến hành các nghiên cứu cây trong nhà lưới, vườn thực nghiệm của giáo viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên.

5. Hoạt động đào tạo

– Các môn học đảm nhiệm (Cao đẳng, Đại học, Cao học và Tiến sỹ)

Đại học và Cao đẳng Di truyền thực vật
Di truyền đại cương
Chọn tạo giống cây trồng
Chọn tạo giống cây trồng chuyên khoa
Chọn tạo giống rau hoa quả
Công nghệ sản xuất giống cây trồng
Khảo nghiệm và kiểm định giống cây trồng
Sức khỏe hạt giống
Phương pháp tiếp cận khoa học
Cao học và Tiến sỹ Di truyền thực vật nâng cao
Chọn giống cây trồng nâng cao
Cây lương thực
Cây công nghiệp ngắn ngày
Công nghệ sản xuất hạt giống
Chuyên đề: Khảo nghiệm và kiểm định giống cây trồng
Chuyên đề: Chọn giống chống chịu điều kiện bất lợi

– Khóa đào tạo ngắn hạn: Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Trong những năm qua cán bộ, giáo viên trong bộ môn đã thực hiện các đề tài nghiên cứu chọn tạo giống ngô, lạc, lúa; các đề tài nghiên cứu về đa dạng sinh học cây ngô, lúa, lạc, cây lấy cũ…

Hiện nay bộ môn đang triển khai các hướng nghiên cứu sau đây:

– Tuyển chọn và lai tạo giống lúa năng suất và phẩm chất khá thích ứng với biến đổi khí hậu (chịu mặn, chịu hạn,…)

– Chọn tạo giống lúa chất lượng trên cơ sở nguồn vật liệu là các giống địa phương và các giống nhập nội.

– Phục tráng một số giống lúa địa phương có phẩm chất tốt.

– Tuyển chọn và lai tạo giống ngô phục vụ theo hướng thực phẩm.

– Tạo giống ngô nếp lai trên cơ sở nguồn vật liệu là các dòng được tách từ giống ngô nếp Cồn Hến và các giống ngô nếp địa phương khác của miền Trung.

– Tạo giống lạc bằng phương pháp chọn lọc sau khi xử lý đột biến.

– Tuyển chọn và bảo tồn nguồn gen cây khoai môn sọ.

– Nghiên cứu và chuyển giao các quy trình sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật (hoa chuông, hoa Lily, chuối,…).

– Nghiên cứu đa dạng di truyền và hướng bảo tồn nguồn gen ở một số cây trồng chính (lúa, ngô,.)

– Ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu đa dạng di truyền và giống cây trồng.

6. Các đề tài, dự án đã và đang thực hiện 

STT Tên đề tài, dự án Năm thực hiện
1 Nhiệm vụ Khai thác quỹ gen 2011 – 2015
2 Đánh giá tập đoàn giống lúa mới tại Thừa Thiên Huế 2014 – 2015
3 Thanh lọc tính chịu mặn ở giai đoạn mạ của một số dòng, giống lúa 2014
4 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in-vitro cây hoa chuông (Sinningia speciosa) trong điều kiện Thừa Thiên Huế 2013 – 2014
5 Nghiên cứu một số giống lúa có khả năng chịu mặn tại Thừa Thiên Huế 2012 – 2013
6 Nghiên cứu một số nhân tố chính ảnh hưởng đến quá trình sản xuất củ giống hoa lily thương mại và đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cây hoa lily trong điều kiện Thừa Thiên Huế 2011 – 2012
7 Nghiên cứu tuyển chọn và nhân giống một số cây có củ (khoai môn sọ, khoai mỡ) có khả năng chịu hạn phục vụ sản xuất ở vùng Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên 2008 – 2010
8 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh của giống hoa chuông màu đỏ (Sinningia speciosa) trên các loại giá thể trong vụ Đông Xuân năm 2009 – 2010 ở tỉnh Thừa Thiên Huế 2010
9 Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến khả năng hình thành mô sẹo và mô sẹo phôi hóa từ phôi ngô nếp Cồn Hến 2009
10 Thu thập và tạo nguồn vật liệu khởi đầu để chọn, tạo một số dòng (giống) mới (lúa, lạc), có năng suất chất lượng tốt, thích ứng với điều kiện sinh thái tỉnh Thừa Thiên Huế và một số tỉnh miền Trung. 2007 – 2008
11 Nghiên cứu chọn tạo một số dòng, giống ngô phục vụ cho nhu cầu sản xuất ngô thực phẩm ở Thừa Thiên Huế 2006 – 2007
12 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây hoa Cúc vàng mai bằng phương pháp giâm cành 2007
13 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng của cây hoa lan Hồ điệp invitro 2006
14 Nghiên cứu phát triển cây tiêu, nghiên cứu nhóm bệnh héo rũ trên cây lạc, bệnh lợn con ỉa phân trắng và biện pháp phòng trừ ở địa bàn tỉnh Quảng Bình 2003 – 2005
15 Xây dựng mô hình nhân giống lạc mới 2000 – 2005
16 Xây dựng mô hình nhân giống lúa mới 2004
17 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều tiết sinh trưởng và các chất bổ sung khác nhau nhằm xác định môi trường thích hợp cho quá trình nhân nhanh một số loại cây trồng bằng nuôi cấy mô – tế bào 1999 – 2000

7. Hợp tác và chuyển giao kỹ thuật

Trong quá trình hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học Bộ môn có quan hệ hợp tác trao đổi với nhiều cơ quan, tổ chức và các Giáo sư ở các nước như: Nhật Bản, Đức, Thái Lan …

Các kết quả nghiên cứu của cán bộ, giáo viên trong bộ môn đã được chuyển giao ra sản xuất cụ thể như sau:

– Giống ngô HN2 đã được chuyển giao cho vùng miền núi thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam.

– Các giống lạc DT1, DT2 đã được trồng thử tại một số vùng trồng lạc của tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An.

– Các giống lúa chất lượng NH3, NH5 đã được trồng thử tại một số vùng của tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.

– Các giống khoai môn sọ được tuyển chọn đang được nhân rộng ở một số tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

– Chuyển giao quy trình nhân giống invitro cây hoa chuông cho Trung tâm nghiên cứu cây trồng Quảng Trị. Đang sản xuất cây giống phục vụ cho sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Các giống ngô nếp lai NVCP1, NVCP2 đang được đưa vào hệ thống khảo nghiệm giống của Nhà nước.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here