Đại hội chi bộ Khoa Nông học nhiệm kỳ 2022 – 2025

29

Vào ngày 20/7/2022, tại nhà Đa chức năng của Khoa Nông học, Chi bộ Khoa Nông học đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Trần Đăng Hoà – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Hoàng Thị Thái Hoà, Bí thư chi bộ và các đảng viên trong chi bộ đã tham dự đông đủ.

Đại hội chi bộ Khoa Nông học đã tiến hành đầy đủ các bước theo trình tự hướng dẫn tổ chức của Ban thường vụ Đảng ủy. Đại hội đã nghe đồng chí Hoàng Thị Thái Hoà – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Hình 1. Toàn cảnh Đại hội Chi bộ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Đăng Hoà  – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng trường biểu dương các thành tích mà chi bộ Khoa Nông học đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm và quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Hình 1. Đồng chí Trần Đăng Hoà – Đảng uỷ viên, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành các thủ tục bầu Chi uỷ và chức danh Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, kết quả bầu cử: Đồng chí Hoàng Thị Thái Hoà đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ và Đồng chí Trần Minh Quang giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ Khoa Nông học nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Hình 3. Chi uỷ nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ

Hi vọng, trong nhiệm kỳ mới, Chi uỷ và toàn thể Đảng viên trong chi bộ cố gắng phát huy tinh thần và truyền thống của chi bộ Khoa Nông học tiếp tục đưa Chi bộ ngày càng phát triển vững manh.

Hình 4. Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Khoa Nông học