HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023 – 2024

11

Chiều ngày 10.11.2023, Khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tiến hành tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2023 – 2024, đây là hoạt động thường niên nhằm tổng kết, đánh giá các kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

Tham dự buổi lễ, về phía trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có PGS.TS. Trần Thanh Đức –  Hiệu trưởng nhà trường đã đến tham dự. Về phía khoa Nông học, có GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa – Trưởng khoa, cùng toàn thể Viên chức –  Người lao động trong Khoa.

Mở đầu chương trình, GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa – Trưởng khoa Nông học đã trình bày báo cáo tổng kết kết quả thực hiện năm học 2022 -2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024. Tiếp đến, PGS.TS. Nguyễn Đình Thi – Phó Trưởng Khoa đã trình bày “Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh năm học 2022 -2023″.

GS.TS.Hoàng Thị Thái Hòa – Trưởng khoa trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS. Trần Thanh Đức –  Hiệu trưởng nhà trường đã có những phát biểu ý kiến chỉ đạo, chia sẻ thông tin, động viên toàn bộ Viên chức – Người lao động của Khoa trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động tập thể.

PGS.TS. Trần Thanh Đức –  Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Toàn bộ Hội nghị đã có những thảo luận, tham vấn các ý kiến trong công tác phát triển của Khoa trong năm học 2023 – 2024 trên mọi phương diện về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động đoàn thể được tốt hơn và đạt được những kết quả cao.

Toàn bộ viên chức – người lao động của Khoa đã đồng nhất tán thành và thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị