Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Nông học Nhiệm kỳ 2020-2025

0
81

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Nông học Nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 thành viên, danh sách gồm:

1. PGS.TS. Lê Như Cương: Chủ tịch

2. ThS. Lê Khắc Phúc: Ủy viên thư ký

3. GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa: Uỷ viên thường trực

4. PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi: Ủy viên thường trực

5. PGS.TS. Trần Thị Thu Hà

6. GS.TS. Trần Đăng Hòa

7. PGS.TS. Trần Thị Lệ

8. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường

9. PGS.TS. Trần Thanh Đức

10. PGS.TS. Nguyễn Đình Thi

11. TS. Trần Thị Hoàng Đông

12. TS. Trịnh Thị Sen

13. ThS. Trần Minh Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here