Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong nông nghiệp

10

Với sự chấp nhận ngày càng tăng của Internet of Things (Internet vạn vật hay IoT), các thiết bị được kết nối đã thâm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống, từ sức khỏe, tự động hóa gia đình, ô tô và hậu cần, cho đến thành phố thông minh, IoT công nghiệp và nay có thêm IoT trong nông nghiệp. Nông nghiệp đã chứng kiến ​​một số chuyển đổi lớn nhờ công nghệ. Bằng cách sử dụng các tiện ích nông nghiệp thông minh, nông dân đã kiểm soát tốt hơn quá trình chăn nuôi và trồng trọt, giúp dễ dự đoán hơn và nâng cao hiệu quả canh tác. Theo thống kê, năm 2020, thị phần cho IoT trong nông nghiệp thế giới đã đạt 5,6 tỷ USD.

Bằng cách sử dụng các cảm biến IoT để thu thập các số liệu về môi trường và máy móc, nông dân có thể đưa ra quyết định sáng suốt, cải thiện mọi khía cạnh công việc đồng áng, từ chăn nuôi đến trồng trọt. Ví dụ, bằng cách sử dụng các cảm biến nông nghiệp thông minh giúp theo dõi trạng thái của cây trồng, nông dân có thể xác định chính xác lượng thuốc trừ sâu và phân bón mà họ phải sử dụng để đạt được hiệu quả tối ưu. Điều này cũng áp dụng cho định nghĩa canh tác thông minh.

Mặc dù IoT nông nghiệp thông minh, cũng như IoT công nghiệp nói chung, không phổ biến như các thiết bị kết nối của người tiêu dùng nhưng thị trường vẫn rất sôi động. Việc áp dụng các giải pháp IoT cho nông nghiệp tại Israel không ngừng phát triển. Cụ thể, COVID-19 đã có tác động tích cực đến IoT trong thị phần nông nghiệp. Sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và sự thiếu hụt lao động có trình độ đã đẩy CAGR (tốc độ tăng trưởng hằng năm kép) của nó lên 9,9%. Trên thực tế, theo các báo cáo gần đây, thị phần khung thông minh dự kiến ​​đạt 6,2 tỷ USD vào năm 2021. Đồng thời, quy mô thị trường nông nghiệp thông minh toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2025, đạt 15,3 tỷ USD (so với hơn 5 tỷ USD một chút vào năm 2016).

Năm 2020, thị phần cho IoT trong nông nghiệp thế giới đã đạt 5,6 tỷ USD.

Do thị trường vẫn đang phát triển, còn rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp sẵn sàng tham gia. Việc xây dựng các sản phẩm IoT cho nông nghiệp trong những năm tới có thể giúp mọi mọi nhà nông trở thành người áp dụng sớm và mở đường dẫn tới thành công. Công nghệ và IoT có tiềm năng biến đổi nền nông nghiệp về nhiều mặt. Cụ thể, 5 cách IoT có thể cải thiện, định hình nền nông nghiệp thế giới trong tương lai như sau:

Một, dữ liệu, hàng tấn dữ liệu, được thu thập bởi các cảm biến nông nghiệp thông minh, ví dụ: điều kiện thời tiết, chất lượng đất, tiến độ phát triển của cây trồng hoặc sức khỏe của gia súc. Dữ liệu này có thể được sử dụng để theo dõi trạng thái kinh doanh của trang trại nói chung cũng như hiệu suất của nhân viên, hiệu quả thiết bị…

Hai, kiểm soát tốt hơn các quy trình nội bộ và kết quả là giảm rủi ro sản xuất. Khả năng thấy trước sản lượng sản xuất cho phép chúng ta lập kế hoạch để phân phối sản phẩm tốt hơn. Nếu biết chính xác số lượng cây trồng sẽ thu hoạch, chúng ta có thể đảm bảo rằng sản phẩm làm đến đâu bán hết đến đó không lo tồn kho hay không bán được.

Ba, quản lý chi phí và giảm lãng phí nhờ tăng cường kiểm soát sản xuất. Có thể nhìn thấy bất kỳ sự bất thường nào trong sự phát triển của cây trồng hoặc sức khỏe của vật nuôi, từ đây giúp giảm thiểu rủi ro tác động tới năng suất nông nghiệp.

Bốn, tăng hiệu quả kinh doanh thông qua tự động hóa quy trình. Bằng cách sử dụng các thiết bị thông minh, chúng ta có thể tự động hóa nhiều quy trình trong chu kỳ sản xuất của mình, ví dụ tưới tiêu, bón phân, hoặc phòng trừ sâu bệnh. Và năm, nâng cao chất lượng và khối lượng sản phẩm. Kiểm soát tốt hơn quá trình sản xuất và duy trì các tiêu chuẩn cao hơn về chất lượng cây trồng và khả năng tăng trưởng thông qua tự động hóa. Kết quả, tất cả các yếu tố này cuối cùng có thể dẫn đến doanh thu cao hơn.

Công nghệ và IoT có tiềm năng biến đổi nền nông nghiệp về nhiều mặt, giúp doanh thu tăng cao hơn.

(Nguồn: Theo kinhtevadubao.vn)