Tập huấn viết chuẩn đầu ra ngành học và viết đề cương chi tiết học phần

75

Sáng ngày 14/7/2020. Khoa Nông học đã tổ chức tập huấn hướng dẫn viết chuẩn đầu ra cho ngành học và hướng dẫn viết đề cương chi tiết học phần.

GS.TS. Hoàng Thị Thái Hoà, phó Trưởng khoa Nông học trực tiếp tập huấn và hướng dẫn.
Tham gia tập huấn có các giảng viên, nghiên cứu viên trong Khoa Nông học.

Một số hình ảnh trong quá trình tập huấn.