Ngành khoa học cây trồng (Chuyên ngành Công nghệ chọn tạo và sản xuất...

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG   1.Tên ngành đào tạo: Khoa học cây trồng (Crop Science)              Mã ngành:...

ĐIỀU TRA KHẢO SÁT VỀ GIỚI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Thư mời tham gia điều tra khảo sát về Giới ở trường Đại học

Thông tin bộ môn Sinh lý – Sinh hóa thực vật

BỘ MÔN SINH LÝ - SINH HÓA THỰC VẬT I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Bộ môn Sinh lý-Sinh...

Seminar về nông nghiệp hữu cơ

Khoa Nông học sẽ tổ chức Seminar về Nông nghiêp hữu cơ do TS.  Wantana Sinsiri, Khoa Công nghệ,...

Thông tin bộ môn Hoa viên cây cảnh

Thông tin bộ môn hoa viên cây cảnh

THÔNG TIN BỘ MÔN NÔNG HOÁ THỔ NHƯỠNG

BỘ MÔN NÔNG HÓA THỔ NHƯỠNG 1. Thông tin chung về bộ môn  Hiện nay bộ môn gồm có 6...

Hội nghị khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường Đại học và Cao...

Trong 2 ngày (từ 12 - 13/5) tại Trường Đại học Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường Đại học và Cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy toàn quốc lần thứ V. Tham gia Hội nghị gồm có 15 Trường Đại học, Cao đẳng trong khối ngành Nông - Lâm - Ngư - Thủy trên toàn quốc.

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM