Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng

Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng

Điểm trúng tuyển Đại học chính quy của khoa Nông học, trường Đại học...

Ngày 15/09, Đại học Huế đã ban hành quyết định số 56/QĐ - HĐTSĐH về việc công bố điểm...

LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ KHỬ TRÙNG VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Tên chương trình: Khử trùng và xử lý môi trường    Thời gian: 1 tháng Số tiết: 50 Tiết Địa điểm: Trường...

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (bổ sung đợt 1) đại...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (bổ sung...

Điểm trúng tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở...

Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập...

Chia sẻ của Anh Dương Công Bằng – Cựu sinh viên ngành Khoa học...

https://www.youtube.com/watch?v=tQoQfKA_xsA&t=66s

Tuyển sinh ngành Bảo vệ thực vật năm 2021

https://www.youtube.com/watch?v=jBZS_uyhzC0&t=1s

Thông tin tuyển sinh khoa Nông học năm 2021

https://www.youtube.com/watch?v=E1H6i2EHsfU

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM