Seminar: Chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Úc

41

Sáng ngày 3/8/2022, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cùng với Khoa Nông học đã tổ chức thành công buổi seminar “Chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Úc” do Thầy Alan Broughton đến từ Công ty TNHH Mekong Organics trình bày.

Tại buổi seminar, Thầy Alan đã chia sẻ những vấn đề xoay quanh nền nông nghiệp hữu cơ và những thành công của nông nghiệp hữu cơ tại Úc.

Một số hình ảnh tại buổi seminar