Ngày hội việc làm năm 2022

124

Năm 2022, hòa chung với ngày hội việc làm của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Khoa Nông học chào đón các nhà tuyển dụng về tham dự và tuyển dụng sinh viên mới ra Trường năm 2022, hồ sơ ngày hội việc làm ở file pdf kèm theo

View Fullscreen