Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh LCĐ Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2022-2024.

21

Ngày 24/2/2022, Liên chi Đoàn khoa Nông học đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh LCĐ khoa Nông học nhiệm kỳ 2022-2024 nhằm hướng đến Đại hội đại biểu các cấp. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt với tổ chức Đoàn và đoàn viên. Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động Đại hội LCĐ khoa nông học nghiệm kỳ 2019 – 2022 và xây dựng phương hướng mục tiêu nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024; đồng thời Bầu nên BCH mới, sẽ tổ chức, phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội gồm có: Đ/c Nguyễn Quốc Huy, UV BTV Đoàn trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, đ/c Trần Minh Quang, Phó bí thư chi ủy khoa Nông học, PGS.TS Nguyễn Đình Thi, phó trưởng khoa Nông học, các đồng chí nằm trong BCH các LCĐ trực thuộc Đoàn Trường Đại học Nông Lâm và hơn 70 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho đoàn viên của các chi đoàn.

Đoàn chủ tịch đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên, bản kiểm điểm của BCH Liên chi Đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2024.

Đồng chí Phùng Lan Ngọc, Bí thư LCĐ nhiệm kỳ 2019 – 2022 lên phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội cũng nhận được sự chỉ đạo của Đoàn trường, Chi ủy Khoa Nông học và BCN khoa để hoàn thiện các Báo cáo, góp ý những điểm còn hạn chế và kế hoạch tổ chức cho các hoạt động sắp tới được hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Quốc Huy, UV BTV Đoàn trường Đại học Nông Lâm phát biểu ý kiến chỉ đạo 

Đ/c Trần Minh Quang, Phó bí thư Chi ủy khoa Nông học phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội

PGS.TS Nguyễn Đình Thi, Phó trưởng khoa Nông học phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, LCĐ khoa Nông học cũng tiến hành trao giấy khen cho các bạn đoàn viên ưu tú đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn, Hội sinh viên năm học 2020 – 2021.

Đ/c Phùng Lan Ngọc, Bí thư LCĐ khoa NH nhiệm kỳ 2019 – 2022 trao giấy khen cho các bạn Đoàn viên tiêu biểu của khoa Nông học

Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự BCH LCĐ nhiệm kỳ 2022 – 2024 với danh sách giới thiệu gồm 18 đồng chí. Đại hội bỏ phiếu kín và đã chọn ra 15 đồng chí nằm trong BCH LCĐ khoa Nông học.

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu kín

Ban chấp hành Liên chi Đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ

Ban chấp hành LCĐ khoa Nông học nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ chí minh Liên chi đoàn khoa Nông học nhiệm kỳ 2022 – 2024 kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.