Bầu cử Ban điều hành đội Thanh niên xung kích nhiệm kỳ 2021 – 2022

63

Vào lúc 17h30 ngày 15/09/2021, Đội Thanh niên xung kích, trực thuộc Khoa Nông học, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tiến hành bầu ban điều hành mới cho nhiệm kỳ 2021 – 2022.

Kết quả, Ban điều hành Đội TNXK nhiệm kỳ 2021 – 2022 gồm:

  1. Đội trưởng: Nguyễn Viết Hiếu – BVTV53
  2. Đội phó: Trần Thị Huyền Phương – KHCT53 
  3. Đội phó: Trương Minh Kiệt – NNCNC54   

Đội Thanh Niên Xung Kích được thành lập vào ngày 30/9/2008. Đây là nơi các bạn sinh viên khoa Nông học sinh hoạt, tích cực tham gia vào các phong trào của Đoàn Hội. Với sứ mệnh “Xung kích – Tình nguyện”, Đội luôn đặt các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện làm những hoạt động ưu tiên và thường niên trong kế hoạch hoạt động của Đội.