Tuyển dụng: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Công Thành

285

Thông tin tuyển dụng: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Công Thành

Cần tuyển: 02 kỹ sư trồng trọt

Chi tiết xem tại link đính kèm: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG