Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm 2020

34

Ngày 28 tháng 11 năm 2020, Khoa Nông học đã tiến hành tổ chức nghiệm thu các đề tài sinh viên năm 2020. Hội đồng nghiệm thu gồm 05 Thầy Cô theo QĐ số 1026/QĐ-ĐHNL ngày 12/11/2020. Đến dự buổi nghiệm thu đề tài còn có đại diện Phòng KHCN, HTQT&TTTV, TS. Võ Văn Quốc Bảo.

Nhìn chung, các đề tài NCKH năm nay được các em sinh viên thực hiện nghiêm túc, chất lượng báo cáo khá tốt, các sản phẩm đầy đủ như Thuyết minh đã đăng ký.

Kết quả nghiệm thu có 03 đề tài đạt loại Xuất sắc, 05 đề tài đạt loại Tốt.

Một số hình ảnh trong buổi báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên: