ĐIỀU TRA KHẢO SÁT VỀ GIỚI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

119

Nhóm nghiên cứu về Giới của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tiến hành điều tra khảo sát về Giới ở các trường đại học như sau:

Kính gửi các vị lãnh đạo, các anh/chị giảng viên, sinh viên, cán bộ

Xin mời các anh/chị tham gia vào cuộc khảo sát về vấn đề giới sẽ được kéo dài tới 25/10/2012 qua địa chỉ kết nối sau.

https://www.surveymonkey.com/s/POHE_gender_assessment_2012

Khảo sát này sẽ giúp nhóm tư vấn có những thông tin quan trọng về vấn đề bình đẳng giới hiện nay ở trường của bạn. Xin cảm ơn bạn đã giành thời gian trả lời bảng hỏi này. 

Vậy rất mong các thầy cô, cán bộ và sinh viên tham gia khảo sát.