Seminar: Biorational Approaches for Managing Soilborne Diseases: Cases from New Mexico in Southwest USA

23

Sáng nay, ngày 25 tháng 6 năm 2024, Khoa Nông học đã tổ chức buổi Seminar về chủ đề: Biorational Approaches for Managing Soilborne Diseases: Cases from New Mexico in Southwest USA do GS. Soum Songo đến từ Trường Đại học New Mexico University trình bày. Về phía khoa Nông học có sự tham gia của PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi – Phó trưởng khoa Nông học, cùng các CBVC trong Khoa.

GS. Soum Songo – Trường Đại học New Mexico University, Mỹ trình bày tại buổi seminar

GS. Soum Songo đã giới thiệu tổng quát thông tin về các nhóm cây trồng chính tại ban New Mexico, các phương pháp tiếp cận để quản lý, phòng trừ sâu bệnh hại lây truyền qua đất mà trường Đại học New Mexico University và giáo sư đã nghiên cứu, đặc biệt là phương pháp tiếp cận sinh học (sử dụng VSV, phế phụ phẩm nông nghiệp…). Ngoài ra, Giáo sư cũng trình bày các hướng nghiên cứu chính mà trường Đại học New Mexico University mong muốn hợp tác với khoa Nông học, Đại học Nông Lâm, cũng như Đại học Huế nói chung.

Sau phần trình bày, các CBVC trong khoa đã chia sẻ, trao đổi chuyên môn và đặt câu hỏi với Giáo sư về các vấn đề liên quan mà các CBVC trong Khoa đã, đang nghiên cứu và thực hiện.

Một số hình ảnh khác trong buổi seminar: